7 febrer de 2015 a les 12:58

Balanç del 2014 en polítiques d’ocupació realitzades per l’àrea de Desenvolupament local municipal.

Al llarg del 2014 s’han realitzat 2306 tutories individuals a les 550 persones que han estat usuàries dels serveis de suport, orientació i formació a les persones aturades del municipi. 

El servei es desenvolupa des de l’àrea de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà i durant l’any 2014 ha suposat un cost total de 204.000 € provinent, principalment, de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu als programes sol·licitats per l’Ajuntament de la Bisbal. 

25/01/2015

Des de l’Àrea de Desenvolupament Local s’han desenvolupat diferents projectes d’orientació laboral, formació i ocupació al llarg de l’any 2014 oferint suport, orientació i formació a les persones aturades del municipi.

Durant l’any 2014, 550 persones han estat usuàries dels serveis de suport, orientació i formació que s’han desenvolupat des de l’Àrea de Desenvolupament Local a l’edifici de Torre Maria.

El regidor de l’Àrea, Albert Pacheco, explica que “ Els usuaris han realitzat un treball individual  a través de tutories, que s’han traduït en 2306 tutories individuals, en les quals es treballen l’elaboració de currículum, la carta de presentació i la redefinició de l’objectiu professional, alhora que es treballa la millora personal i la millora de l’ocupabilitat”.

També han participat en les diferents formacions sobre recursos laborals i especialment s’ha treballat en la recerca de feina a les xarxes socials i la recerca d’empreses sectorials per a la presentació d’autocandidatures, acció que incrementa les possibilitats de trobar feina.

A més, durant el l’any 2014 un total de 207 usuaris han trobat feina a través del servei, dels quals 4 han estat ocupats directament per l’Ajuntament a través de programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

Formació en competències bàsiques:

Les formacions en competències bàsiques (informàtica, matemàtiques, català, coneixement de l’entorn) per a adults s’han continuat impartint, com a segon any consecutiu, i això ha repercutit en la millora de la formació de base de persones aturades amb baix i molt baix nivell formatiu. Aquesta millora de base els hi ha permès participar en altres formacions i/o tallers específics.

Coaching per a la recerca de feina:

També s’ha treballat , especialment, la motivació i l’apoderament de les persones aturades que cauen en la desmotivació davant de la situació d’atur. Aquestes formacions s’han desenvolupat gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona. Com a resultat d’aquesta formació, els assistents han trobat la clau per superar la desmotivació i el bloqueig en el que s’han vist abocats.

Col·laboració amb empresaris del municipi:

Es consolida un dels eixos més interessants de col·laboració amb l’empresa privada mitjançant tallers formatius impartits per empresaris del municipi.  Gràcies a la col·laboració d’empreses locals s’han realitzat tallers d’especialització en les seves pròpies instal·lacions per donar a conèixer el seu ofici o professió. Els tallers desenvolupats han estat Tipus de contractes (Negre & Saura Assessors), Introducció al cafè d’hostaleria (Cafès Rius & Nadal), Introducció al servei de vi al Introducció al servei de vi al restaurant (L’Espai del vi), Cambrera d’habitacions (Hotel Castell d’Empordà).

Un d’aquests tallers, relacionat amb l’atenció a persones dependents, ha estat impartit per la residencia geriàtrica municipal Zoilo Feliu. El taller va tractar sobre comunicació “Com comunicar-se en l’atenció a persones dependents”.

En aquests tallers hi han participat un total de 65 persones.

Personal i cost total dels serveis:

Actualment, l’Àrea de Desenvolupament Local disposa de tres orientadors laborals, un formador i una tècnica per desenvolupar aquests projectes. El cost total d’aquests serveis durant l’any 2014 ha suposat una inversió de 204.000 € provinent, principalment, de les subvencions atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu als programes sol·licitats per l’Ajuntament de la Bisbal.