19 juny de 2024 a les 16:14

Ban municipal per a una revetlla de Sant Joan segura

Avui l’Ajuntament de la Bisbal ha emès un ban municipal signat per l’alcalde Òscar Aparicio per tal de vetllar per l’habitual bona convivència ciutadana i garantir que no tinguin lloc actes que la pertorbin durant les revetlles de Sant Joan i Sant Pere. Així, es demana tenir en compte els aspectes següents:

  • Es recomana que els productes pirotècnics de la categoria F1 no siguin adquirits per menors de 12 anys, i per menors de 16 anys els de la categoria F2. Els de categoria F3 només podran ser venuts a majors de 18 anys.
  • Qualsevol article pirotècnic ha d’estar degudament etiquetat i identificat.
  • Només es podran comprar articles pirotècnics als establiments i casetes degudament autoritzats: aquesta autorització s’ha d’exhibir en un lloc visible.
  • Es recomana no tirar cap tipus de petard o producte pirotècnic a la zona del nucli antic i als parcs públics, des del dia 21 fins al 30 de juny (ambdós inclosos).
  • Tampoc no es podran llançar coets i focs d’artifici en terreny forestal i en la franja de 500 metres que l’envolta.
  • En cas d’incompliment de l’obligació de sol·licitar l’autorització, o d’aquestes mesures, es faculta la Policia Local i la Brigada Municipal d’obres i serveis a dur a terme les actuacions pertinents.
  • Si es produeix una transgressió tipificada com a infracció greu en l’Ordenança de convivència ciutadana, es pot sancionar amb una multa de 90,01 a 250,00 € i, en cas que, com a conseqüència, es causi algun desperfecte, s’hi afegirà, a més, el preu de la reparació. 

L’obligació de complir aquesta normativa no té altra finalitat que fer compatibles la gresca i el divertiment propis d’aquestes festes amb la tranquil·litat de la vida ciutadana. També es fa avinent que el dia de la revetlla de Sant Joan (23 de juny) el servei de recollida de rebuig (contenidor gris) s’iniciarà a les 16 h i no es farà la recollida habitual en aquells carrers on aquesta fracció es recull amb el sistema porta a porta.

Alhora, a través d’aquest enllaç es poden consultar els consells de protecció civil per ajudar a minimitzar els riscos que comporten els petards i els que comporten les fogueres, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.

*Es pot consultar el ban signat a través d’aquest enllaç.