10 juny de 2021 a les 8:59

Biblioteca Lluïsa Duran: tres anys de creixement i servei públic

L’any 2017 va ser un any especial per a la Bisbal: nova biblioteca, nova bibliotecària i un nou camí a recórrer per respondre al clam popular bisbalenc de consolidar una biblioteca de qualitat al servei del municipi.  Tot i l’especial casuística del passat 2020 que va estroncar les tendències positives, passats tres anys, fent valoració de la feina feta, el balanç és d’allò més positiu. Si els comptadors de visites de la Biblioteca Lluïsa Duran van registrar 1.482 visites durant el mes de febrer de 2017, el mateix mes de l’any 2020 la xifra ascendeix a 4.453 visites. No menys significatives són les visites en línia que, d’acord amb les tendències actuals en TIC, han augmentat exponencialment des de les 878  del 2017 a les 4.453 de 2019.

Una capital de comarca com la Bisbal, amb més de 10.000 habitants, ha de disposar d’un fons complet, tant quantitativament com qualitativament. És per això que entre 2017 i 2020 el fons s’ha incrementat en quasi 5.000 documents més: si bé encara no s’assoleix la mitjana de 2,5 documents per habitant, l’equipament va per bon camí. Tot plegat s’ha traduït tant en l’activitat de préstec (mentre que durant tot el 2017 es computaven 854 usuaris actius en préstec, el 2019 la xifra puja fins als 1414), com en el registre de noves persones usuàries amb carnet de la biblioteca, que ha augmentat vora un miler més entre 2017 i 2020.

Més visites, més fons, més préstec, però també moltes més activitats i vida cultural. Així, amb l’objectiu estratègic d’esdevenir un pol cultural en el municipi, durant el 2019 es van fer 107 activitats (que van tenir 2.699 assistents), una xifra que està molt per sobre de les 27 activitats (amb 925 assistents) que es van dur a terme durant el 2017. Aquestes xifres positives són fruit d’una ingent tasca de treball que ha dut a terme l’equip de la Biblioteca Lluïsa Duran que, seguint el full de ruta del Pla Estratègic 2018-2020, s’ha empleat a fons per tal d’assolir tots els objectius marcats: modernitzar la imatge de l’equipament bisbalenc; obrir-lo a entitats, centres educatius i d’altres organitzacions del municipi, i incrementar el nombre de persones usuàries reals. 

*Es pot consultar la memòria sencera de la Biblioteca Lluïsa Duran a través d’aquest enllaç.