28 novembre de 2016 a les 12:13

Campanya contra la presència d’excrements de gossos a la via pública de la Bisbal

La presència d’excrements de gossos a la via pública de la Bisbal és una de les principals queixes ciutadanes. L’actitud insolidària dels propietaris que no recullen les defecacions dels seus gossos ja ha esdevingut un problema de convivència. Així, és freqüent trobar excrements de gossos en llocs propers a escoles, parcs infantils, zones verdes i en molts carrers i camins de la Bisbal. 

Hi ha la falsa creença que deixar els excrements en zones verdes o sense urbanitzar és correcte perquè es creu que, fins i tot, és positiu com a adob. Però els excrements s’han de recollir sempre. També en camins, sòls sense edificar i escocells d’arbres.

L’Ordenança municipal de tinença i control d’animals determina que (article 22):

  1. Els posseïdors d’animals han d’adoptar mesures per no embrutar amb les deposicions fecals les vies i/o espais públics i per evitar les miccions en les façanes d’edificis.
  2. Els posseïdors d’animals estan obligats a recollir i retirar els excrements de l’animal immediatament i de forma convenient i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.
  3. Les deposicions fecals recollides s’han de posar de forma higiènicament correcta (a dintre de bosses o d’altres embolcalls) a les papereres, en bosses d’escombraries domiciliàries o en d’altres elements que l’autoritat municipal pugui indicar.

L’incompliment d’aquesta norma és una infracció greu i pot comportar sancions d’entre 90 i 150 euros.

El bon veïnatge i la bona convivència requereix la implicació de tothom!