11 novembre de 2015 a les 13:38

Campanya de voluntariat per a les persones refugiades

Des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania-Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, s’està engegant un operatiu per articular la col·laboració de voluntaris en l’ajuda i acollida al municipi de les persones refugiades provinents dels països en conflicte que arriben al nostre continent fugint de la guerra civil i la crisi humanitària al seu país.

Es preveu que l’arribada dels primers refugiats a Catalunya es produirà en un termini de tres a sis mesos i el contingent serà, aproximadament, d’unes dues o tres mil persones que arribaran a tres espais de concentració per a la seva posterior reubicació definitiva.

Per donar suport a les tasques d’ajuda humanitària que s’estan fent des d’organitzacions internacionals i administracions, s’han establert quatre línies d’ajuda: suport en la fugida, suport en els municipis de trànsit, planificació i gestió de l’acollida i acollida a Catalunya.

L’ajuda, en les dues primeres fases, es traduiria en aportacions econòmiques a les diferents organitzacions internacionals que treballen en les zones més properes al conflicte. L’Ajuntament de la Bisbal canalitzarà aquesta ajuda econòmica a través de Creu Roja.

Pel que fa a la planificació i gestió de l’acollida, el municipi s’ha posat a disposició de la Generalitat i de les institucions competents per fer front a la situació actual i poder-hi respondre de manera satisfactòria.

Així també, l’àmbit comarcal es proposa col·laborar i coordinar-se amb la resta de municipis capitals de comarca per establir una postura comuna en la gestió de l’acollida dels refugiats a cada localitat.

Pel que fa a l’àmbit estrictament municipal, s’ha establert un seguit de primeres accions que passen per conèixer les necessitats que s’hauran de cobrir, canalitzar i inventariar els recursos materials i humans de què disposa el territori. També caldrà reforçar els serveis a les persones i la xarxa de voluntaris existents. Finalment, s’haurà d’organitzar la nova xarxa ciutadana d’ajuda i suport als refugiats.

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania-Regidoria de Solidaritat i Cooperació articularà i mobilitzarà els voluntaris a fi que es converteixin en un teixit humà efectiu per a l’acció social. En aquest sentit, ja des d’aquesta setmana mateix, es posa en marxa un  curs gratuït d’iniciació al voluntariat.