9 març de 2016 a les 10:47

Campanya per la Sensibilització en la Tinença d’Animals

La Policia Local de la Bisbal d’Empordà realitza campanyes periòdicament per sensibilitzar els propietaris de gossos sobre la necessitat d’adoptar comportaments cívics respecte a la tinença d’animals de companyia.

El tret fonamental d’aquest tipus de campanyes és el de fomentar hàbits de conducta per millorar la convivència amb els altres ciutadans i fer complir als propietaris d’aquests animals les obligacions legals corresponents. 

Les línies d’actuació d’aquesta campanya incideixen, bàsicament, sobre la regulació de la presència dels gossos a la via pública i també sobre aspectes pràctics en la tinença dels gossos potencialment perillosos.

Els objectius d’aquesta campanya passen per evitar que aquests animals causin danys o embrutin els espais, respectar els espais destinats als infants, els jardins i els parcs; Recollir les deposicions fecals i/o netejar els elements afectats per les deposicions; Identificar-los amb un microxip; Inscriure’ls al Registre censal municipal, així com notificar al Registre censal municipal la baixa, la sostracció o pèrdua , la cessió o canvi de residència de l’animal.

Pel que fa als gossos potencialment perillosos, la policia recorda als propietaris que han de posar-los-hi un morrió apropiat segons el tipus d’animal; Que han d’anar lligats amb un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i d’una longitud inferior als 2 metres; Que no els poden portar persones menors de 18 anys; Que una sola persona no pot dur més d’un gos potencialment perillós i que, finalment, la persona que passeja un gos d’aquestes característiques ha de portar la llicència de tinença i de conducció de gossos potencialment perillosos.

La policia Local de la Bisbal recorda també que el fet de no complir alguna d’aquestes obligacions pot ser motiu de sanció i destaca la importància de que la persona responsable del gos ha de portar el document identificatiu del cens de l’animal.