2 abril de 2019 a les 12:06

Campanya sostenible de Sorea i Creu Roja per promoure la correspondència digital

Sorea ha endegat la campanya ‘Cada gest, sostenible’, on posa el focus en la sostenibilitat medi ambiental i social promovent que els usuaris sol·licitin la correspondència digital. D’una banda, la companyia promou reduir el consum de paper alhora que es disminueix la generació de residus. L’empresa argumenta que això té «un impacte directe en la sostenibilitat i suposa avantatges directes pels usuaris», que reben la factura al seu correu electrònic el mateix dia que Sorea l’emet i per tant, sempre molt abans de rebre el càrrec bancari.

La proposta també permet rebre també per correu electrònic, sms o altres tipus de comunicacions importants del servei d’aigua de manera àgil i evitant el paper imprès. SOREA, a més, destinarà l’estalvi que suposa deixar d’enviar aquesta correspondència a una causa social: el Programa de Pobresa Energètica de Creu Roja. Per tal de facilitar el tràmit, s’ha posat en marxa el web holafacturadigital.com, des d’on es pot omplir un formulari.