17 octubre de 2019 a les 9:19

Canvi en el procediment d’obtenció de la bonificació de la taxa de residus per ús de la Deixalleria de la Bisbal i/o compostatge casolà

Enguany, per a l’obtenció de la bonificació anual de la taxa de residus de la Deixalleria Municipal de la Bisbal d’Empordà (Camí vell de Corçà s/n, del Polígon de l’Aigüeta) es presenta una novetat. I és que no serà necessari que les persones usuàries presentin la corresponent instància amb la targeta segellada (tot i que es recomana guardar-la per si calgués fer algun aclariment o recomanació). Així, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà aplicarà la bonificació d’ofici (en el rebut de l’any 2020) a partir de les dades que faciliti la mateixa Deixalleria Municipal dels subjectes passius acreditats i en relació amb les aportacions anuals registrades. 

D’altra banda, la bonificació per la pràctica del compostatge casolà també es practicarà d’ofici, previ informe dels serveis tècnics d’inspecció, i s’aplicarà en el rebut corresponent de l’any 2020.

Aquestes bonificacions (ús de la Deixalleria i compostatge casolà) s’apliquen exclusivament als habitatges particulars que tributen com a persones físiques. A partir de l’any vinent, la Deixalleria proporcionarà una targeta electrònica permanent, en substitució de les targetes anuals de cartolina, que es lliurarà al propietari/ària del domicili que tributa la taxa de residus.

Aquesta informació va ser publicada en un Ban municipal el passat 9 d’octubre. Per a qualsevol dubte o més informació, cal adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, a través del correu mediambient@labisbal.cat, o trucant al telèfon 627 900 777.