25 novembre de 2008 a les 6:49

Ciutadans de la Bisbal enceten el procés participatiu per recuperar el Daró

Un moment dels debats

L’objectiu del primer fòrum dels dos que hi ha previstos és donar a
conèixer les principals dades de caracterització obtingudes com a punt de
partida del debat i aportar elements i criteris de diagnosi.

La presentació va anar a càrrec de Mont Ventura, de Geoservei, que va exposar els trets més significatius de l’estudi. Ventura va fer un recordatori del projecte, presentant les principals dades del riu i explicant la dinàmica del fòrum.  Els assistents es van dividir en cinc grups reduïts per tractar els diferents temes que es van proposar, amb l’assessorament de tres representants de l’empresa redactora del projecte, Geoservei. 

Cada grup va triar un secretari que va anar recollint les posicions de cada grup respecte dels temes que es van tractar, va emetre les puntuacions sobre una pissarra, juntament amb la resta de secretaris de grup i va recollir tots els comentaris i suggeriments que es van fer durant els 45 minuts de debat. Al final es va fer una posada en comú entre tots els grups, donant una puntuació als temes tractats. Això va servir per visualitzar el procés i els temes que més preocupen. Amb els comentaris i suggeriments Geoservei farà un informe que reculli les conclusions del primer fòrum de participació ciutadana.