17 febrer de 2022 a les 18:08

Clouen les sessions de treball amb diversos grups focals de la Bisbal per tal d’establir la Taula de Salut Comunitària

Si bé en la primera fase la Taula de Salut Comunitària de la Bisbal es van recollir les actuacions que s’estan fent a la Bisbal en matèria de salut, la segona part ha consistit en recollir informació més qualitativa de la mà de les persones i entitats que fan intervenció a la ciutat. És per això que s’han dut a terme sessions amb diversos grups focals formats per diferents perfils tècnics municipals del consistori, referents d’àmbit comunitari, referents d’entitats bisbalenques, personal de l’ABS de la Bisbal d’Empordà… Per configurar-los, s’han rastrejat els principals tècnics i referents del municipi que hi podien participar per tal de fer grups focals diferents: d’estils de vida, de factors mediambientals, de factors socials o econòmics, d’estats de salut, etc.La previsió és que el següent pas ara és que, a principis de març, es faci un document diagnosi i se seguirà treballant un reglament per poder establir la Taula de Salut Comunitària de la Bisbal. A partir d’aquí serà quan es podran desenvolupar diferents actuacions a la ciutat.
Les noves necessitats detectades per la delicada situació actual de salut, agreujada per la pandèmia COVID-19, van servir com a palanca impulsora de la importància de tractar la salut d’una manera molt més col·lectiva i diagonal. Així doncs, cal entendre la salut no només com l’absència de malaltia sinó des d’una perspectiva transversal, tenint en compte diferents aspectes com pot ser l’habitatge, l’economia, la psicologia o el benestar social. Aquesta nova visió holística de la salut se sintetitza amb la creació de la Taula de Salut Comunitària, una iniciativa que neix sota l’aixopluc de l’administració local, però que va més enllà de les legislatures municipals, emparant-se en un reglament que asseguri la seva continuïtat en el temps.
La Taula de Salut Comunitària està integrada inicialment per l’Àrea Bàsica de Salut, els Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà, i les àrees de Salut i d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal. A més a més, es compta amb el suport de Dipsalut i de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, entitats que ja disposen d’un gran bagatge contribuint en projectes de salut comunitària en d’altres municipis de demarcació de Girona. Per poder començar a caminar, es va demanar, a través del Programa de Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil, la contractació durant sis mesos d’una figura de “tècnic/a de Salut Comunitària” que pogués elaborar una diagnosi inicial. De resultes del procediment selectiu, es va contractar una noia, graduada en Pedagogia, que s’ocupa d’impulsar la Taula de Salut Comunitària i, en la fase inicial de la diagnosi, també s’ha encarregat de la recerca, anàlisi i valoració d’informació i documentació necessària per al desenvolupament dels diferents documents, tot tractant dades sociodemogràfiques i estadístiques relacionades amb salut comunitària.