10 febrer de 2017 a les 16:47

Comença el període d’exposició publica del Pla Local de Joventut 2017-2019

La sessió ordinària del Ple municipal de l’Ajuntament de la Bisbal celebrat el passat 31 de gener del 2017 va aporvar incialment el ‘Pla Local de Joventut 2017-2019’ de l’Ajuntament redactat per I-Labso i l’Àrea de Joventut. Així, d’acord amb la legislació vigent, el document se sotmet a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació en el BOP. La finalitat és que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant també la inserció de l’anunci a un mijtà escrit i al tauler d’edictes del consistori.

Així doncs, l’exposició pública del text aprovat inicialment queda prorrogada fins el proper 9 de març del 2017. Es pot consultar l’ordenança en aquest enllaç.