29 gener de 2019 a les 15:59

Comença la implementació del Mapa d’acollida municipal de la Bisbal

|

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament, en col·laboració amb el Servei d’Acollida Municipal, ha impulsat la creació d’un mapa d’acollida municipal. El document, l’elaboració del qual ha estat coordinada per la dinamitzadora comunitària adscrita al Pla de Barris del municipi esdevindrà una nova i valuosa eina de treball per a professionals i serveis que participen del circuit de primera acollida a la Bisbal d’Empordà. Està editat en diferents idiomes i recull el conjunt d’equipaments i serveis que participen del circuit de primera acollida. Així doncs, s’hi inclou la informació més rellevant de cadascun dels recursos -com horaris o vies de contacte, entre d’altres- i respon a l’objectiu d’esdevenir accessible per a les persones nouvingudes a la ciutat.

Cal tenir present que l’elaboració del mapa ha estat compartida, treballada i validada amb totes les entitats i institucions de referència. Es preveu que implementació del document es faci durant aquests propers dies, a tots els equipaments i serveis participants, així com a comerços de referència que puguin actuar com a agents derivadors per a persones que desconeixen el servei. En aquest sentit, institucions, entitats i comerços esdevindran una xarxa local de suport a l’acollida municipal.

D’altra banda, cal fer esment que en el marc de la Llei d’Acollida 10/2010, el consistori disposa del Servei de Primera Acollida mitjançant el Consell Comarcal del Baix Empordà. Aquest servei d’acollida inclou informació, acompanyament i formació d’uns coneixements mínims per facilitar el fet de viure i treballar a Catalunya a les persones nouvingudes al municipi. Aquest procés consta de 90 hores de llengua catalana, 15 hores de coneixements laborals i 15 hores de coneixements de la societat catalana. De fet, a l’octubre es va començar la formació de coneixements de la societat catalana on hi ha hagut un total de 14 persones inscrites. Els continguts del curs són: els trets fonamentals (geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics) de Catalunya, el sistema polític i administratiu, l’associacionisme i participació ciutadana, els drets i deures fonamentals i els serveis públics i els drets i deures en l’àmbit laboral.