4 març de 2011 a les 11:37

Comencen els treballs de construcció de la nova Biblioteca Central Comarcal

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va adjudicar de forma definitiva la construcció de l’edifici de nova planta a l’empresa Arcadi Pla SA per valor de 1.318.691,69 euros i 237.364,50 d’IVA. Actualment està en procés l’adjudicació de la consolidació de l’antic escorxador.
 
El projecte de la nova Biblioteca Central Comarcal a la Bisbal d’Empordà preveu la rehabilitació de l’edifici de l’escorxador i la construcció d’un de nou que se situa en un pla reculat per no treure protagonisme a la construcció ja existent, amb una façana neutra de vidre i lames d’acer per destacar la composició i la marcada volumetria de l’escorxador.  
 
La biblioteca és previst que tingui un vestíbul general des del que s’accedeix a l’àmbit general de la biblioteca (edifici nou), a la sala polivalent, situada en la nau central de l’escorxador, a una zona de serveis i al futur bar cafeteria situat a l’ala oposada de l’edifici. La sala polivalent, d’uns 100 m2, es preveu que s’hi puguin realitzar exposicions, petits concerts, conferències, projeccions i disposarà de les instal•lacions adequades i de flexibilitat per a adaptar-se a cada ús i es podrà fer servir independentment de la resta de l’equipament. 
 
L’edifici d’ampliació conté el programa general de la biblioteca, és a dir, l’àrea  d’acollida i promoció, la zona general, l’àrea infantil i l’àmbit de treball intern. També conte zones de circulació i serveis, cambres de neteja i d’instal•lacions. 
 
La disposició dels edificis generarà alhora un espai públic obert, previ a l’accés de l’equipament. El projecte preveu la futura construcció d’un centre cívic en la vessant est de la parcel•la i ja es contemplen les connectivitats necessàries entre els dos nous equipaments que s’establiran mitjançant la prolongació de l’actual passatge cap al carrer de Mas Clarà.