18 maig de 2011 a les 14:37

Comencen les obres de millora dels serveis de la urbanització del puig de Sant Ramon

Els treballs de millora i soterrament de serveis han començat al carrer Escut emporità. Foto: Lluís Bruguera.

Sorea ha començat els treballs per executar el projecte de millora i soterrament dels serveis d’aigua potable, enllumenat públic, línies de baixa tensió i telefonia de la urbanització del Puig de Sant Ramon, per un import de 1.517.509 €. Aquestes obres han de suposar una millora substancial de l’estat actual dels serveis dels carrers més vells, i en alguns casos, comportarà la substitució i ampliació de les voreres actuals.

Els treballs tenen una durada prevista de catorze mesos. Tal com ha explicat l’alcalde, Lluís Sais, el projecte ‘formava part del contracte d’ampliació del servei amb Sorea’ i ha afegit que durant aquests mesos s’ha estudiat el projecte pel fet que hi havia ‘aspectes susceptibles de millora i no s’ha signat fins que no hem tingut el projecte que consideràvem que calia’. Lluís Sais ha explicat que es tracta d’una obra ‘del tot necessària per condicionar i millorar una part important de la nostra ciutat amb uns serveis en alguns casos bastant precaris.

Les obres s’han iniciat pel carrer Escut emporità. El projecte forma part de les inversions i millores que ha de dur a terme la companyia Sorea per l’ampliació del contracte de servei. Les vies on s’actuarà són els carrers València, Rosselló, Nàpols, Sicília, Sardenya, l’Alguer, Països Catalans, Canigó i Aliança bisbalenca. En aquests casos l’actuació afecta tot el carrer. També s’actuarà parcialment, en la part més antiga i deteriorada i on mai s’ha actuat dels carrers Aragó, Mallorca, Penya bisbalenca, Ateneu Pi i Margall i Escut emporità.

La solució adoptada pel sistema d’aigua potable consisteix en la substitució de la canonada existent per una de major diàmetre per garantir l’augment de la demanda ocasionada per la consolidació de la urbanització amb nous abonats. Per atendre l’augment de la demanda a la zona de Nàpols-Sicília se substituirà el grup de pressió existent per un de nou més potent. És previst que s’instal·lin 3,2 quilòmetres de canonades de conducció d’aigua. També s’instal·laran tres hidrants a la zona d’Ateneu Pi i Margall i a la zona de Nàpols-Sicília es deixarà preparat per instal·lar cinc hidrants fins que es resolgui la forma de poder donar els cabals necessaris.

Quant als serveis de telefonia, se soterraran per sota les voreres sempre que sigui possible. S’hi posaran més de 6,1 quilòmetres de cables de telèfon. El cablejat, les gairebé 170 arquetes que calen i la retirada de les instal·lacions aèries les farà la companyia telefònica.

Les línies de baixa tensió se soterraran. Es desmuntarà tota la xarxa aèria de baixa tensió formada per cable de coure i es dipositarà als magatzems de la companyia distribuïdora. Això suposarà desmuntar 183 ‘palomilles’, 55 pals de fusta, 42 pals de formigó i més de set quilòmetres de cable. Per substituir-ho s’instal·laran més de 5,4 quilòmetres de cable elèctric d’alumini soterrats.

La millora de l’enllumenat públic suposarà la instal·lació de 69 columnes de 8 metres d’alçada d’acer galvanitzat. La majoria de llumeneres, 71, seran de 100w i tres seran de 150 wats.