4 maig de 2023 a les 13:38

Consulta pública a la ciutadania sobre el nou reglament del Consell Escolar Municipal

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament del Consell Escolar Municipal (CIM) de la Bisbal d’Empordà es demana l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma. 

Abans de procedir, per tal de recaptar l’opinió de la ciutadania i entitats de la Bisbal, qui ho consideri oportú, pot fer arribar les seves opinions sobre els aspectes planejats durant els propers 15 dies a través del registre del consistori. L’objectiu: concretar els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, i les possibles solucions regulatòries i no regulatòries. A través del document adjunt a aquesta publicació es pot consultar l’anunci amb detall