29 novembre de 2021 a les 10:10

Consulta pública a la ciutadania sobre el nou Reglament Orgànic Municipal de la Bisbal d’Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà prepara l’aprovació del nou Reglament Orgànic Municipal per tal de regular el règim organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals, articular els drets i deures dels càrrecs electes de la Corporació i regulació del teletreball per tal d’adaptar el vigent instrument a la normativa estatal i autonòmica. Abans de procedir, per tal de recaptar l’opinió de la ciutadania i entitats de la Bisbal, qui ho consideri oportú, pot fer arribar les seves opinions sobre els aspectes planejats durant els propers 15 dies a través del registre del consistori. L’objectiu: concretar els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma, i les possibles solucions regulatòries i no regulatòries. A través del document adjunt a aquesta publicació es pot consultar l’anunci.