19 setembre de 2022 a les 4:52

Consulta pública prèvia al Pla Parcial SUD-08 de la Bisbal d’Empordà

|

Per tal de millorar la participació ciutadana, abans d’impulsar el Pla Parcial SUD-08 se’n fa una consulta pública. La documentació corresponent al projecte es pot consultar al següent enllaç al web municipal i a l’Àrea d’Ubanisme de l’Ajuntament de la Bisbal durant els propers 15 dies. Les persones, empreses i entitats que ho considerin oportú poden fer arribar les seves opinions i propostes sobre els aspectes plantejats a través del registre del consistori. 

EL Pla Parcial del SUD-08 de la Bisbal ordena la totalitat de l’àmbit, de 3,34 ha de superfície, destinat a activitats esportives privades i consolida els sistemes urbanístics d’espais lliures públics i vials ordenats a la MpPOUM 01, preservant el caràcter forestal, agrícola i rural del seu entorn. La iniciativa pretén donar resposta, en relació al sòl destinat a equipaments esportius que ordena el POUM, a les problemàtiques derivades de la nova ordenació de les instal·lacions esportives existents, de forma que es possibiliti l’ampliació i millor condicionament d’aquestes instal·lacions esportives que donen servei al conjunt del municipi.