14 desembre de 2017 a les 12:52

Controls sobre les persones propietàries o conductores de gossos potencialment perillosos a la Bisbal

A l’hora d’adquirir un gos cal tenir present una sèrie de d’obligacions envers l’animal i la ciutadania. També cal ser conscients que qualsevol gos pot arribar a mossegar, però que existeixen algunes races de gossos considerades potencialment perilloses (per la legislació vigent) ateses les seves característiques físiques: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, Staffordshire bullterrier, terrier de Staffordshire americà i tosa japonès (tosa inu).

Així, per posseir o portar un gos d’aquestes races cal disposar d’una autorització municipal que s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament. Per obtenir-la, calen una sèrie de requisits: ser major de 18 anys, aportar el certificat d’estar lliure d’antecedents penals, aportar el certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos i disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 €. A més, cal disposar d’aquesta autorització municipal (independentment  de la raça) si el gos ha tingut algun episodi d’agressió a persones o a altres gossos, i si el gos ha estat ensinistrat per a l’atac i la defensa. 

Aquest any l’Ajuntament ha obert 31 expedients sancionadors a diferents propietaris de gossos potencialment perillosos per no disposar de l’autorització municipal pertinent o perquè han incomplert algun precepte de la normativa vigent sobre la tinença i conducció d’aquest tipus de gossos.