9 juliol de 2019 a les 10:52

Convocatòria bisbalenca de subvencions per a projectes socials i per a projectes de cooperació i solidaritat

L’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal ha obert la convocatòria de dues línies de subvencions per a entitats i associacions bisbalenques que hagin realitzats projectes socials projectes de cooperació i solidaritat al llarg d’aquest any 2019. Les sol·licituds d’ambdues subvencions es poden fins el proper 14 d’agost a través del registre electrònic.

D’una banda, l’objecte de la convocatòria de subvencions a projectes socials vol donar suport a les entitats i associacions que realitzin projectes d’intervenció social i comunitària al municipi relacionats amb la convivència i la cohesió social. Igualment, seran subvencionables aquells projectes que proposin actuacions de sensibilització i d’informació en temes d’interès social, així com també aquells que proposin activitats preventives o assistencials en relació amb situacions de mancances o problemàtiques socials, que siguin complementàries a les polítiques públiques existents. Així, es prioritzaran els projectes i/o activitats que tinguin com a finalitat els objectius marcats per l’Àrea d’Acció i Ciutadania, que romanen publicats a la web municipal. 

Pel que fa a la línia de subvencions a projectes de solidaritat i cooperació, pretén donar suport a les entitats i associacions vinculades a la Bisbal d’Empordà que realitzin projectes de cooperació al desenvolupament internacional a països en situacions desfavorides. Cal destacar que tindran prioritat aquells projectes que fomentin el codesenvolupament. En aquest sentit, el codesenvolupament cerca l’objectiu de la transformació social a dues bandes: al país d’origen amb el foment del desenvolupament humà i sostenible; i al país del nord amb la integració social de la nova ciutadania, entenent-la com un procés que implica tant a persones nouvingudes com autòctones. Els projectes han d’estar contextualitzats responent a la demanda del país d’origen i adaptats a la realitat dels col·lectius a qui va dirigit. Caldrà la implicació d’una contrapart en el país d’origen que pugui garantir la continuïtat, implicació, seguiment i avaluació del projecte. 

Per a més informació es pot consultar tota la informació detallada (bases, terminis i documentació requerida) a través d’aquest enllaç. També es pot contactar amb l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, a les Escoles Velles (c/ 1 d’Octubre de 2017, 16-24), a través del correu electrònic acciosocialiciutadania@labisbal.cat, o al telèfon 678 551 570.