13 agost de 2020 a les 13:14

Convocatòria d’ajuts al sector comercial a peu de carrer de la Bisbal d’Empordà

Des del passat juliol que hi ha oberta la convocatòria d’ajuts a la millora, rehabilitació i nova implantació d’establiments comercials, de restauració, d’oficines-serveis i d’activitats tradicionals i artesania situats a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. L’objectiu d’aquests incentius és fomentar la millora dels establiments existents, impulsar i fomentar l’emprenedoria, millorar la competitivitat del comerç de proximitat i l’impuls de la competitivitat i el comerç electrònic al municipi.

Les subvencions són tant per a establiments ja en actiu que vulguin millorar i consolidar-se, com per a ajuts a la implementació de nous establiments a peu de carrer per part de noves persones emprenedores. Les actuacions que se subvencionaran són les reformes de l’establiment, renovació i millora de la imatge i dels accessos, actuacions d’eficiència energètica, millora de la competitivitat i la implantació del comerç electrònic. El període d’execució de l’actuació podrà abastar de l’1 de setembre de 2019 al 31 d’agost de 2020.

L’import màxim de la subvenció serà del 25 % per a les empreses no col·laboradores i d’un 35 % per les empreses col·laboradores. Cal remarcar que s’entén per empreses col·laboradores aquelles que són socis de la Unió de Comerciants de la Bisbal o de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal d’Empordà, o bé aquells que hagin participat en alguna de les accions impulsades pel consistori, com campanyes gastronòmiques o esdeveniments firals. En ambdós casos l’import màxim de la subvenció podrà arribar als 2.000 euros.

Per aquest any 2020 l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha destinat una dotació pressupostària total per aquestes subvencions de 13.000 euros. Les subvencions seran de concurrència competitiva i caldrà puntuar les sol·licituds per ordenar-les per tal de procedir als atorgaments fins a l’esgotament del pressupost.

Els terminis per presentar les sol·licituds i la justificació finalitzaran el 30 de setembre de 2020. Aquesta també és un novetat de la subvenció ja que, per facilitar tràmits, la sol·licitud i la justificació tindran el mateix termini. A través d’aquest enllaç es pot trobar tota la informació i documentació per tal de poder tramitar la subvenció, així com les bases, la convocatòria on es detallen totes els requisits per participar-hi i els criteris de valoració.