28 abril de 2021 a les 8:45

Convocatòria de subvencions municipals per a entitats i associacions bisbalenques, clubs esportius i projectes socials i de solidaritat i cooperació

Enguany s’ha sincronitzat la publicació dels diversos paquets de subvencions municipals destinades a entitats bisbalenques diverses. D’una banda, les subvencions a entitats i associacions bisbalenques que organitzen projectes o activitats culturals. En segon lloc, també hi ha les subvencions a entitats esportives del municipi, que organitzin activitats esportives que siguin d’utilitat i interès social per a la Bisbal.

D’altra banda, també s’han publicat les subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació, així com les subvencions per a projectes socials. Les subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació volen servir per donar suport a entitats i associacions vinculades al municipi que facin projectes de cooperació al desenvolupament internacional amb països en situacions més desafavorides, prioritzant els projectes que fomentin el desenvolupament. En canvi, les subvencions per a projectes socials van destinades a entitats i associacions que facin projectes d’intervenció social i comunitària al municipi relacionats amb la convivència, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Totes les subvencions disposen del seu formulari específic i de les seves pròpies bases: poden consultar-se a través dels documents adjunts a aquesta publicació. Alhora cal tenir present que les sol·licituds per demanar qualsevol de les subvencions esmentades pot fer-se en el termini d’un mes (a comptar del dia de la publicació en el BOP de Girona): és a dir, abans del dia 26 de maig.