10 abril de 2024 a les 13:18

Convocatòria de subvencions municipals per a entitats i associacions bisbalenques i projectes socials i de solidaritat i cooperació

Enguany s’ha sincronitzat la publicació dels diversos paquets de subvencions municipals destinades a entitats bisbalenques diverses. Així doncs, s’han activat subvencions específiques per a associacions i entitats que fan projectes culturals, alhora que també n’hi ha de destinades a entitats de lleure i juvenils.

D’altra banda, també s’han publicat les subvencions per a projectes de solidaritat i cooperació, així com les subvencions per a projectes socials: volen servir per donar suport a entitats i associacions vinculades al municipi que facin projectes de cooperació al desenvolupament internacional amb països en situacions més desafavorides, prioritzant els projectes que fomentin el desenvolupament. En canvi, les subvencions per a projectes socials van destinades a entitats i associacions que facin projectes d’intervenció social i comunitària al municipi relacionats amb la convivència, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

Totes les subvencions disposen del seu enllaç amb la documentació específica i de les seves pròpies bases: poden consultar-se a través dels documents adjunts a aquesta publicació. Alhora cal tenir present que les sol·licituds per demanar qualsevol de les subvencions esmentades pot fer-se en el termini d’un mes (a comptar del dia de la publicació en el BOP de Girona). Es poden consultar les bases de cascascuna de les convocatòries i els corresponents formularis de sol·licitud a través de l’apartat específic de les subvencions municipals d’enguany.