25 maig de 2017 a les 16:37

Debat participatiu per decidir els usos de l’antic ajuntament de la Bisbal

|

Habilitar un espai per Ràdio Bisbal? Un espai de coworking? Dependències municipals? Aquests són alguns dels usos que el consistori proposa per l’antic ajuntament. I el proper dimarts 6 de juny, a les 20h, el Teatre Mundial acollirà una sessió de treball oberta on els bisbalencs hi podran dir la seva. Però anem per parts.

El debat participatiu per tal de definir els usos de l’antic ajuntament és un procés que arrenca avui. I s’engega a partir del marc del Pla de Barris de la Bisbal d’Empordà. I és que l’any 2010 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat per tal de recuperar el nucli antic del municipi a partir de la millora mediambiental, urbanística i social. Això sí, tenint en compte els trets distintius del barri i fomentant la participació ciutadana.

Ara bé, això no és una carta blanca i hi ha uns requisits funcionals per a la rehabilitació de l’edifici. Així, l’objectiu és adaptar l’edifici actual i convertir-lo en un equipament que pugui acollir diverses funcions que donin resposta a les necessitats socials detectades i a serveis de proximitat a les persones. Les actuacions que es duguin a terme han de garantir la capacitat d’adaptació als diferents usos que es puguin plantejar al llarg dels anys, han de millorar les funcionals i de confort (accessibilitat, ús i seguretat), han de tenir la minimització de costos (tant de rehabilitació com de manteniment i explotació) i han de reconèixer la personalitat de l’edifici, ressaltant el seu caràcter i singularitat (i tenint en compte que s’ubica al mig del Nucli antic).

El debat participatiu s’enceta amb la fase informativa: s’ha creat un espai web amb tota la informació, la difusió a les xarxes socials, mitjans de comunicació i el tríptic en format paper. El moment més decisiu, però, serà el dimarts 6 de juny, a les 20h, al Teatre Mundial: serà llavors quan començarà la fase deliberativa amb una sessió de treball oberta a tota la ciutadania. Totes les propostes presentades per l’equip de govern i les que vindran proposades per la ciutadania es debatran. Es treballaran les diverses propostes amb la finalitat d’arribar a un consens que determinarà els usos finalment escollits. I, finalment, arribarà la fase de retorn a través de la qual s’exposaran els resultats al web municipal, xarxes i mitjans de comunicació. 

Tot i aquest debat participatiu, els usos que s’han de definir per l’edifici de l’antic ajuntament vénen molt marcats pel programa del Pla de Barris. Així, hi ha un seguit d’usos que es posen a debat amb la finalitat d’escollir aquells usos que responguin a una necessitat més demandada. Els usos d’obligat acompliment són un centre obert de menors (a la planta baixa) i aules de formació homologades (a la planta 2) i amb la possibilitat d’oferir una gran sala de trobades.

Així doncs, els usos a debatre són diversos i tota la ciutadania pot proposar-ne. Des del consistori es proposen els següents:

–       Habilitar un espai per la Ràdio Bisbal.
–       Espai coworking (destinar un espai per fundacions, autònoms, que a canvi d’un lloguer tinguessin un espai de treball, a la planta 1).
–       Espai pel club de la feina.
–       I dependències municipals. 

Els bisbalencs que vulguin fer les seves propostes cal que se cenyeixin a uns requisits concrets: que pugui dur-se a terme a l’espai que ofereix l’edifici sense obres majors, que fomenti la interrelació entre la població i que respongui a una necessitat general de la població i/o diversos col·lectius. A l’apartat habilitat al web es pot obtenir més informació i omplir un formulari per presentar propostes (s’hi adjuntarà un document PDF amb el plànol). Ara bé, l’equip de govern es reserva el dret de descartar una proposta si aquesta no respon als límits establerts considera que vulnera algun dret i/o va en contra dels principis i criteris polítics.