18 març de 2020 a les 9:35

Decret per interrompre els terminis administratius municipals de la Bisbal

Atesa la situació d’estat d’alarma pel risc de propagació del coronavirus, ahir es va publicar un decret per fer interrupció dels terminis administratius de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Resten interromputs per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, inicialment per deu dies hàbils. Aquesta interrupció afectaria als contractes vigents amb el consistori que no es puguin executar de manera presencial o telemàtica (que es prorrogaran pel termini interromput). Alhora també restaran interromputs els terminis de presentació d’ofertes, adjudicació, formalització, requeriment de documentació i interposició de recursos, fins a l’aixecament de l’estat d’alarma.

Pel que fa a l’import de les prestacions no efectuades, els serveis contractistes que de conformitat amb els tècnics responsables de les àrees competents hagin acordat que el servei es pot seguir prestant amb plenes garanties de forma telemàtica, seguiren  prestant-lo i facturant la totalitat dels serveis prestats. A través d’aquest enllaç es pot consultar l’edicte emès de ‘Gestió i tramitació dels contractes del sector públic en relació amb l’aprovació del reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19′.