20 octubre de 2010 a les 13:05

Demanen la col·laboració ciutadana per participar en una campanya de mesures de gas radó a nivell europeu

El radó és un gas radioactiu d’origen natural que emana de terra i dels materials de construcció i pot acumular-se a l’interior dels habitatges. És un dels gasos més pesants, i és considerat perillós per a la salut. La majoria dels estats membres de la Unió Europea han acordat disposar de mapes de radó amb una resolució de 10×10 km. 
El Consejo de Seguridad Nuclear ha decidit completar el mapa de radó existent, ampliant amb noves mesures per tot el territori espanyol. Amb aquest objectiu, han encomanat a la Universitat de Cantàbria la realització de 8.000 mesures de la concentració de gas radó a l’interior d’habitatges.  Això s’està duent a terme amb la col·laboració de la Universitat de Santiago de Compostel·la i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Les mesures del gas radó es fan mitjançant uns detectors passius plàstics totalment innocus, que es col·loquen a el interior dels habitatges durant un període de 6 mesos i que després s’analitzen en els laboratoris de les universitats. Les mesures son gratuïtes per a tots els col·laboradors, ja que estan finançades pel Consejo de Seguridad Nuclear. A la pàgina Web: www.radon10x10.net hi ha mes informació relacionada amb el gas radó i aquest projecte.
Qui vulgui participar com a  col·laborador ha de: 
1. Contestar al mail: joseluis.amado@uab.cat  situant el domicili i la població. Necessitem primers habitatges: cases o edificis amb plantes baixes o primers (1ª planta), aquests últims poden tenir un garatge o comerç a sota, no és possible primeres plantes amb altres habitatges a sota.
2. Rebre el detector (totalment innocu) al seu domicili o lloc de treball i col·locar-lo segons les instruccions adjuntes. Posar al detector, la data d’inici de mesura i desprès de 6 mesos la de retirada. L’avisarem quan passin els 6 mesos.
3. Posar el detector al sobre presegellat adjunt, i enviar-ho.
Un cop feta l’anàlisi li faran arribar els resultats enviant-los a casa seva. Els responsables de l’estudi agraeixen per avançat la possible col·laboració per a la  realització d’aquestes mesures de radó a domicilis particulars. Per qualsevol informació complementaria que necessiti podeu consultar-la al mateix correu electrònic indicat en el punt 1.