28 octubre de 2021 a les 12:52

Desbrossament de camins rurals d’accés a la Bisbal, Sant Pol i Castell d’Empordà

|||

Aquests darrers dies s’ha fet desbrossament de diversos camins rurals d’accés a la Bisbal d’Empordà, així com als nuclis de Sant Pol i de Castell d’Empordà. Alhora, també se n’ha netejat els marges per tal que puguin desaiguar correctament.

Aquests treballs els ha dut a terme una empresa externa, amb la coordinació de l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Han tingut un cost de 1.500 euros i una part ha estat subvencionada pel Fons de cooperació local de Catalunya, dinerari establert per dotar de recursos alguns dels governs locals de Catalunya, el qual es nodreix dels ingressos tributaris de la Generalitat de Catalunya. En termes legals, aquesta participació té la consideració jurídica d’una transferència d’assignació territorial destinada a finançar globalment l’activitat dels ens locals i, per aquest motiu, aquests ens la poden destinar lliurement a fer front a despeses i inversions derivades del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències.