17 maig de 2021 a les 15:34

Dia mundial del reciclatge: jornada de conscienciació de la importància d’una bona gestió dels residus

Avui se celebra el Dia mundial del reciclatge, declarat per la UNESCO, un esdeveniment que convida a la reflexió entorn dels residus i la importància d’una bona gestió. A través del reciclatge, els residus esdevenen recursos si es recuperen mitjançant els sistemes de recollida selectiva que hi ha als municipis. Cada cop que es recicla es contribueix a la millora del medi ambient, evitant l’acumulació de residus i allargant la vida útil dels materials. Alhora, reciclant s’estalvien recursos naturals, matèries primeres i energia, i es redueixen les emissions de CO2 que agreugen al canvi climàtic.

Les dades dels darrers anys ho deixen ben clar: a la Bisbal d’Empordà, amb prou feines se separa el 40% dels residus municipals generats, i això significa que molta gent no recicla i aboca tots els residus que genera al contenidor de rebuig (contenidor de color gris), en lloc de classificar-los i dipositar-los correctament als contenidors de vidre, envasos, cartró-paper i orgànic. Aquesta xifra encara seria molt més baixa (20%) si no es tinguessin en compte els residus aportats a la Deixalleria per la ciutadania. Es poden consultar més detalls referents al reciclatge de residus a la Bisbal aquí.

Avui és doncs un bon dia per mostrar al món com es recicla, de quina manera es fa la recollida selectiva, i quines eines ajuden a fer-ho. En aquest sentit, es pot consultar el web residuonvas.cat , de l’Agència de Residus de Catalunya.

El compostatge casolà pot bonificar fins al 20 % de la taxa de residus municipal
D’altra banda, cal fer esment de la Setmana Internacional del Compost 2021 que es va celebrar del 2 al 8 de maig, que va tenir lloc  es basa en el cicle de la matèria orgànica. Aquest cicle valoritza els materials orgànics convertint-los en recursos (compost) que són utilitzats com a fertilitzants en el sector agrari, afavorint sòls més sans que produiran aliments, que un cop consumits, poden generar nous residus que es tornen a compostar, de manera que comença  de nou el cicle… El compost aporta molts beneficis als nostres sòls, contribueix a l’increment de la matèria orgànica, l’activitat biològica, la biodiversitat, millora la fertilitat, l’estructura i retenció hídrica, prevenint així la seva erosió i degradació. El cicle de la matèria orgànica i l’ús del compost afavoreixen l’economia circular i la lluita  contra el canvi climàtic. La ciutadania bisbalenca pot adherir-se al servei d’autocompostatge rebent un compostador amb el que processar les restes orgàniques i obtenir compost per a l’hort o jardí. A més, l’Ajuntament de La Bisbal, bonifica en un 20% la taxa de recollida, transport i tractament dels residus municipals a qui practiqui compostatge casolà d’acord amb les campanyes del consell comarcal del Baix Empordà que en coordina el servei.