7 agost de 2017 a les 12:06

El 29 de setembre finalitza el termini per sol·licitar els ajuts a comerços situats a peu de carrer

Des d’aquest mes ja hi ha oberta la convocatòria d’ajuts a comerços destinada a millorar la competitivitat del comerç de proximitat, a millorar-ne la imatge i l’eficiència energètica, a evitar la discontinuïtat dels locals comercials i a fomentar tant l’emprenedoria com les noves implantacions d’establiments comercials. Enguany, i a diferencia de la convocatòria anterior, aquests ajuts afecten al conjunt del municipi de La Bisbal d’Empordà. Les línies de subvenció previstes s’emmarquen dins les següents línies estratègiques: 


Reformes de l’establiment, renovació i millora de la imatge dels accessos
Aquestes reformes poden ser tant interiors com exteriors i van destinades a motivar la renovació dels aspectes visuals i d’accessibilitat dels locals comercials, així com a facilitar l’adaptació a la normativa vigent. Per tal de millorar els aspectes visuals i de practicitat dels locals, es podran subvencionar instal·lacions i obres d’adequació, rehabilitació i pintat de la façana, ampliacions i millores dels aparadors, canvis de persianes compactes per persianes reixades, millores en els accessos i supressió de barreres arquitectòniques, subministrament de béns mobles i immobles de decoració, i contractació de serveis professionals externs per tramitar autoritzacions i llicències vinculades a l’activitat, al disseny d’aparadors i honoraris tècnics entre d’altres.
 

Actuacions per millorar l’eficiència energètica dels locals comercials
Les mesures d’eficiència energètica permeten retallar la despesa energètica dels locals i ajuda a reduir les emissions de CO². Amb voluntat de millorar aquests aspectes, es podran subvencionar accions destinades a fer obres d’instal·lació de sistemes lumínics, adquisició d’elements i aparells elèctrics amb major grau d’eficiència energètica que els actuals i contractació de serveis professionals externs per assessorar la implantació de mesures destinades a millorar l’eficiència energètica dels locals.  

 

Millora de la competitivitat
La millora de la competitivitat comercial passa per implementar eines d’innovació tecnològica que millorin l’experiència de compra i aportin modernitat. Per aquest motiu, es subvencionaran accions d’adquisició d’aplicacions informàtiques de control de comandes, estocs, vendes, facturació, comptabilitat i aspectes similars. També serviran per la compra d’equips informàtics i serveis professionals externs per implementar eines d’innovació tecnològica.

 

Implantació del comerç electrònic
Per tal de motivar i impulsar la creació del propi eCommerce, aquesta línia estratègica permet subvencionar l’adquisició d’aplicacions informàtiques destinades al màrqueting digital i la compra d’equips informàtics i materials per les instal·lacions de xarxes. També es subvencionaran accions vinculades a la implantació del comerç electrònic (edició fotogràfica, edició de contingut…) i a la promoció digital a partir de les xarxes socials més comunes. S’emmarquen igualment dins aquesta línia la contractació de serveis professionals externs del sector del màrqueting digital i d’implementació de comerç electrònic.

 

El període per presentar les sol·licituds de subvenció finalitzarà el 29 de setembre, i l’import màxim de la subvenció és de 1.000 € per cada beneficiari. La dotació pressupostària total per aquestes subvencions és de 15.000 € repartits de la següent manera: 8.000 € per comerços del nucli antic i àmbit de Pla de Barris -dels quals el 50% ve finançat per la Generalitat de Catalunya dins el Pla de Barris- i 7.000 € destinats als comerços a la resta del municipi. A les bases de la convocatòria es poden consultar tota la informació sobre la documentació que cal presentar, els requisits per participar-hi i els criteris de valoració.