18 novembre de 2019 a les 13:00

El carrer Germans Ferrer tindrà un tram amb un sol carril de circulació durant un mes a causa de les obres

Les obres per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer segueixen fent el seu curs i avui, dilluns 18 de novembre, han arrencat les actuacions al tram concret comprès entre el carrer Germans Ferrer fins l’encreuament amb el carrer Santa Llúcia. Es preveu que questa intervenció s’allargui durant un mes: fins el 18 de desembre. 

Com que els treballs s’han de desenvolupar a la calçada del carrer, comportaran l’ocupació d’un dels carrils de circulació de vehicles. Així doncs, aquest tram passarà a ser d’un sol carril de circulació amb pas alternatiu de vehicles regulat mitjançant un semàfor provisional. Veïns i veïnes de la zona van ser informats de les afectacions el passat divendres 14 de novembre, per tal que tinguessin coneixement que les entrades de vehicles quedaran tallades fins el 18 de desembre inclòs. 

Les obres corresponents al projecte d’augment de capacitat hidràulica de la xarxa pluvial dels carrers Pedró i Germans Ferrer van arrencar la primera setmana de l’octubre passat. Aquesta actuació està localitzada als carrers Pedró, Germans Ferrer, plaça de la Sardana, passatge de la Pau i, en part, a l’interior d’una finca del carrer de Pedró.

L’objectiu dels treballs és donar resposta a les inundacions produïdes en aquest àmbit, a causa de la insuficiència de les actuals canonades, i consisteixen en la implantació d’un nou col·lector de desguàs d’aigües pluvials en els carrers indicats, així com en la formació de nous embornals de gran capacitat. El projecte també preveu la reposició de les voreres i de la calçada en aquelles parts afectades per les obres.