25 febrer de 2011 a les 14:58

El Club de la Feina del Pla de Barris de la Bisbal d’Empordà atén a més de 450 persones el 2010

El regidor delegat del Pla de Barris de la Bisbal, Àngel Planas, ha explicat que el Club de la Feina és ‘una acció en el marc dels projectes socials, laborals i econòmics del Pla especial de recuperació del nucli antic que es complementarà amb altres accions formatives i laborals aquest mateix any i fins almenys el 2013’. Planas ha volgut fer èmfasi que és voluntat de l’actual equip de govern ‘fomentar totes aquelles mesures que puguin pal•liar la situació de crisi econòmica en la que estem i que puguin ajudar aquells ciutadans de la Bisbal que estan a l’atur a formar-se i a trobar una feina al més aviat possible’.
El grup més nombrós d’usuaris del Club de la Feina durant el 2010 pertany a la franja d’edat d’entre 30 i 45 anys i representa el 43% del total. Els joves entre 16 i 29 anys representen el 33% dels usuaris. Els majors de 45 anys representen el 24% dels usuaris. 
Pel que fa al nivell d’estudis, destaquem que el 50% de les persones que s’han atès al Club de la Feina, han cursat estudis secundaris, tant l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) com cicles formatius o formació professional. Un 38% de persones  no arriben al nivell d’estudis mínims obligatoris. La majoria de persones d’aquest grup no han acabat l’antiga EGB i només disposen de certificat d’estudis. El 13% dels usuaris són analfabets. Les persones que han cursat estudis universitaris, representen un 7% i solen venir al Club de la feina per resoldre dubtes puntuals sobre recursos laborals i formatius i empreses a les que poden tenir accés per la seva formació específica. 
El 60% de les persones ateses són immigrades, la majoria provenen de Marroc (el 43% d’aquest col•lectiu), seguits de les persones d‘Amèrica del Sud i països de l’Àfrica sub sahariana. 
El Club de la Feina és una iniciativa de l’Oficina del Pla de Barris de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà per fomentar les polítiques actives d’ocupació i mesures de promoció econòmica. Està inclòs al camp d’actuació sociolaboral previst en el Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà (Pla de Barris). El Club de la Feina es fa gràcies a un conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Aquest projecte s’inscriu en el Pla especial per la recuperació del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà, amb un pressupost global de 8,15 milions d’euros finançats al 50% entre l’Ajuntament de la Bisbal i la Generalitat de Catalunya. El Pla és previst que es desenvolupi fins el 2013 i contempla diverses actuacions urbanístiques i socials que tenen com a objectiu principal la millora del Nucli Antic de la Bisbal.