15 març de 2010 a les 11:44

El Consorci de les Gavarres adverteix que encara queda molta neu acumulada que trigarà dies a fondre’s

Les pistes i camins que comuniquen amb urbanitzacions i masos habitats
majoritàriament estan oberts o han rebut la visita dels bombers per helicòpter. Tothom que va voler sortir ho va poder fer i hi va haver veïns que van quedar-se voluntàriament als masos tot i estar aïllats.

Quant als danys forestals, sense haver pogut entrar amb detall al massís i a
l’espera de fer una avaluació més acurada el Consorci informa que el que s’observa és que el temporal ha fet estralls a les cotes baixes i contraforts del massís (cotes 100-250m, afectant a tota mena d’arbres i diàmetres) . Per contra, a les parts més altes, a on la neu devia ser més seca, s’observen menys danys a l’arbrat.

El Consorci de les Gavarres també informa que s’observen moltes línies de baixa i mitja tensió trencades.