27 gener de 2011 a les 16:03

El jutjat social dóna la raó a l’Ajuntament de la Bisbal en una demanda per acomiadament

La regidora delegada de la Llar d’infants “El Tren Petit”, Núria Anglada, s’ha mostrat satisfeta per la sentència ja que, tal i com va manifestar en el seu moment, ‘no es tractava de cap acomiadament sinó d’una finalització de contracte sobradament coneguda per la treballadora i que ha quedat demostrat que no hi ha hagut cap falta de sensibilitat ni cap discriminació de ningú pel fet d’estar embarassada’. La regidora ha manifestat que espera que ‘no es torni a qüestionar el tracte que l’Ajuntament de la Bisbal dóna a les seves treballadores, que garanteix en tot moment que puguin gaudir de tots els drets que els pertoquen’. Anglada ha afegit que ‘ha quedat demostrat que no s’ha actuat al marge de la legalitat’.
La treballadora va interposar la demanda el 23 d’agost. El judici es va fer el 24 de novembre passat i el jutge va dictar la serva resolució el 28 de desembre, que s’ha comunicat a les parts aquest gener.
La resolució del jutge diu que com que existia causa de contractació temporal i com que la demandant havia fet la feina per la qual havia estat contractada, una vegada finalitzada la causa temporal que va motivar la contractació, l’extinció del contracte de la treballadora s’ha de considerar conforme al Dret. Per això, diu la resolució, és del tot indiferent, als efectes de la demanda, la situació d’embaràs de la demandant en el moment de l’extinció contractual.