27 maig de 2020 a les 10:31

El nou BatxiCicle de l’INS la Bisbal que ofereix dues titulacions: Baxillerat d’Arts i el CFGM de Terrisseria

||

Batxillerat més flexible i més opcions d’FP. Són algunes de les mesures empreses pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per fer atractius els estudis i evitar l’abandonament escolar. Així, el proper curs 2020-2021 continua ampliant l’oferta d’ensenyaments postobligatoris i es continua fent flexible la manera de combinar plans d’estudis. I una de les ofertes més atractives és la que permet combinar batxillerat amb altres ensenyaments: en tres anys es pot aconseguir la doble titulació. El cas de l’INS la Bisbal és únic i pioner a Catalunya: permet cursar el Batxillerat d’Arts i el Cicle de Grau Mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny de Terrisseria. Avui s’ha iniciat el període de preinscripció postobligatòria, que es pot fer fins el 3 de juny (es pot consultar més informació a l’Institut de la Bisbal: 972 64 00 16 / b7007300@xtec.cat).

Aquest format impartit a la Bisbal d’Empordà vol donar resposta a aquelles persones interessades en les matèries artístiques que ajuden a desenvolupar la sensibilitat, l’expressió i la creativitat. Ofereix una formació de qualitat que garanteix l’adquisició de les competències artístiques dels futurs professionals del sector. En aquest sentit, l’adquisició dels coneixements es desenvoluparà a partir de l’experiència teòrico-pràctica a l’aula, als tallers i a les empreses. La formació en centres de treball es farà en una sola fase de pràctiques: es podran fer a estudis o tallers de ceràmica, alhora que es podrà optar a fer una estada a l’estranger amb una beca Erasmus.

Per poder optar a la titulació cal estar en possessió del títol d’ESO o equivalent i haver superat la prova específica d’accés als cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. Un cop finalitzats els dos primers cursos s’obtindrà el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Terrisseria. I, en completar el tercer curs de la doble titulació, s’obtindrà el títol de Batxillerat en modalitat d’arts. L’alumnat disposarà d’un màxim de cinc anys per obtenir ambdues titulacions.

 

Un ampli ventall de sortides professionals i acadèmiques
Aquesta titulació permetrà accedir al món laboral com a tècnic de processos de fabricació d’objectes ceràmics. Així, brindarà la possibilitat d’ocupar-se de tasques com l’elaboració de peces ceràmiques seriades de la idea al producte acabat, l’elecció i preparació de matèries per a l’elaboració i l’acabat de peces de ceràmica, el control d’assecatge i cocció d’objectes ceràmics, i el manteniment d’equipament tècnic. Acadèmicament, un cop obtinguda la doble titulació, l’estudiant podrà accedir a un cicle formatiu de grau superior d’arts plàstiques i disseny, als estudis artístics superiors de disseny o conservació de béns culturals (un cop superada la prova d’accés corresponent), o accedir a un grau universitari (amb la corresponent prova d’accés).