24 desembre de 2011 a les 0:32

El ple aprova la creació de comissions informatives, del Consell de Govern i estableix els sous dels regidors

El Ple de l’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat aquest divendres, en la sessió ordinària de desembre, per nou vots a favor (PSC i CiU) i sis en contra (ERC), la creació de les comissions informatives, el Consell de Govern i ha fixat els sous que cobraran els regidors. L’Ajuntament també ha acordat crear la Comissió especial de comptes, la composició de la qual serà coincident amb la composició de la Comissió Informativa d’Hisenda.

En la sessió d’aquest divendres han excusat la seva presència els regidors Pere Teixidor (ICV-EUiA) i Andrés Cano (PP). El Ple ha acordat, amb el vot afirmatiu dels quinze regidors presents, el nomenament dels representants de l’Ajuntament en diversos òrgans col·legiats.

Igualment, els quinze regidors presents han acordat nomenar els membres del Consell regulador de la marca ‘Ceràmica de la Bisbal’ i han aprovat la ratificació de renovació d’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica per a les entitats locals. A més, també han acordat ampliar la delegació a favor de la Diputació de Girona (Xaloc) de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels expedients sancionadors per ocupació de via pública.

S’ha aprovat també, de forma inicial, amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC i CiU) i els sis vots en contra d’ERC la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Bisbal per modificar la denominació del lloc de treball del TAG d’Urbanisme que passa a donar suport a secretaria amb la denominació TAG de Secretaria. La votació sobre l’aprovació de la modificació del quadre de finançament dels projectes d’inversió del pressupost vigent  ha obtingut el mateix resultat. Ha passat el mateix amb l’aprovació de les al·legacions presentades i l’aprovació definitiva de l’expedient de les Ordenances Fiscals del 2012.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu d’ERC, Lluís Sais, va demanar saber les modificacions que hi haurà a l’organització municipal i la raó per la qual es van. També va demanar sobre el pla de viabilitat del Patronat d’Esports i quin representant de l’Ajuntament de la Bisbal va anar a la constitució de l’associació Municipis per la Independència.

L’alcalde va contestar Sais que s’han fet dues modificacions de llocs de treball, la del TAG de Secretaria i una substitució temporal per baixa maternal i ha assegurat que això no exclou que hi hagi més canvis i que es donaran a conèixer amb la plantilla de personal quan es presenti el pressupost. Quant al pla de viabilitat del Patronat d’Esports, l’alcalde ha manifestat que s’està treballant en la redacció d’uns nous estatuts i i d’un nou  model de patronat. Quant a la no assistència a la constitució de l’associació Municipis per la Independència, Aparicio va dir que se’ls va convocar amb dos diez  d’antel·lació i que, per motius d’agenda, l’alcalde no hi va poder anar i va delegar en un regidor que, per un problema personal de darrera hora, no hi va poder asistir. L’alcalde ha afirmat que faria tot el possible per assistir a les properes reunions de l’associació.

En el ple també hi va haver una intervenció del regidor d’ERC, Víctor Muriana, relativa al Patronat d’Esports per contestar unes afirmacions que havia fet l’alcalde i un prec de la regidora d’ERC, Gemma Pascual, sobre els treballs de recuperació del Daró en el tram urbà que s’estan duent a terme, per insistir en la necessitat d’intensificar la lluita contra espècies invasores.