26 octubre de 2011 a les 13:43

El Ple aprova modificar els Estatuts i suprimir la plaça de director tècnic del Patronat d’Esports i aprova inicialment la creació i el reglament del consell d’entitats

El ple de l’Ajuntament va aprovar ahir una moció de CiU que insta a l’equip de modern a modificar els Estatuts del Patronat d’Esports en el termini d’un mes per poder permetre l’entrada dels clubs esportius en les decisions d’aquest organisme autònom i que es regeixi pels principis d’eficàcia, eficiència i estalvi.

Igualment, la moció insta que es redueixi el capítol I mitjançant la supressió de les places de nova creació i la reorganització de la resta. El ple insta que aquest esborrany sigui debatut a nivell polític, de clubs i d’usuaris com a primer pas per canviar el model de gestió. El ple va instar a l’equip de govern a presentar en el termini de quinze dies un estudi de costos de l’esport i les instal·lacions esportives i a redactar un estudi de viabilitat.

Aquests acords es van prendre per unanimitat dels grups municipals, excepte pel que fa a la supressió de la plaça de director tècnic i l’obertura a la cogestió del patronat per part dels clubs, que van votar-hi a favor CiU, PSC i PP mentre que ERC i ICV-EUiA hi van votar en contra. ERC va votar en contra d’aquest punt tot i que està d’acord que els clubs participin en una forma de codecisió i també pel fet que considera incongruent la supressió de cap plaça sense abans fer l’estudi de viabilitat econòmica. ICV-EUiA va votar en contra pel fet de no estar d’acord amb la supressió de la plaça.

Participació ciutadana

El ple va aprovar amb 6 vots a favor i onze abstencions el document de definició i el Reglament del Consell d’Entitats de la Bisbal. Els grups de l’oposició van abstenir-se per poder presentar al·legacions al reglament tot i que inicialment havien votat favorablement a la comissió informativa. En el mateix ple van manifestar algunes reserves a alguns punts del reglament i la regidora de Participació Ciutadana va manifestar que es recollirien i es valorarien les aportacions que fessin els grups, les entitats i les persones individuals durant el període d’al·legacions obert a partir de l’aprovació inicial.

El ple va aprovar amb els vots de tots els partits menys el PP, que es va abstenir, una moció d’ICV-EUiA per incloure la intervenció ciutadana als plens municipals. La moció preveu iniciar els tràmits per modificar el Reglament orgànic municipal (ROM) per incorporar els mecanismes que permetin als ciutadans participar de forma efectiva sobre els assumptes de la vida pública bisbalenca a través d’iniciatives populars, amb propostes que se sotmetran a debat i votació del Ple prèvia incorporació a l’ordre del dia per part de l’alcalde i previ informe de la legalitat del secretari, si s’escau.

Sorteig de les meses electorals

El mateix ple va fer el sorteig de les persones que hauran d’anar a les meses electorals a les eleccions a Corts generals del proper 20 de novembre. El llistat de les persones que han estat escollides es publicarà aquest mateix dimecres al web municipal.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes, el regidor del PP, Andrés Cano va demanar una solució als problemes d’inundabilitat de les cases que queden al costat de la nova escola l’Empordanet i l’alcalde va aclarir que caldrà refer la canalització entre tanques pel fet que no funciona i va constatar que la canalització d’aigües per l’avinguda sant Francesc ha funcionat correctament.

El regidor d’ICV-EUiA, Pere Teixidor, va demanar si existeix una forma establerta per assignar un local municipal a entitats que demanen un espai municipal per reunir-se i el regidor Àngel Planas va informar que el que es fa habitualment és atendre la petició en funció de lesnecessitats de cada entitat i de cada demanda. Planas va explicar que normalment s’ofereix a les entitats poder-se trobar a Torre Maria, la sala de vidre del mundial, la sala de la biblioteca o un espai a les escoles velles. També va explicar que la futura construcció del centre cívic hauria de donar més possibilitats de locals de reunió per a les entitats ja que aquesta hauria de ser una de les funcions del nou equipament. Teixidor va demanar que a l’espera d’aquest centre cívic, caldria que la informació sobre com poder tenir accés a un local municipal ‘pugui fluir de forma activa i que hi hagués els requisits que demana l’entitat i l’ajuntament’.

Teixidor també va demanar quina és la política que té l’ajuntament en relació als gats que són al carrer. La regidora Gemma Pascual va explicar que han tingut contactes amb l’associació Bisbal gats per col·laborar conjuntament. També va manifestar la voluntat de treballar en l’ordenança de tinença d’animals.

La regidora de CiU Núria Anglada va demanar un informe d’intervenció per quantificar què suposa la proposta d’ordenances fiscals que havien rebut dilluns. La demanda d’Anglada és tenir aquest informe abans de la propera Junta de portaveus per poder-lo treballar, cosa a la que l’alcalde va respondre que intentarien fer-los arribar l’informe abans de la propera junta.

El regidor Òscar Aparicio va demanar si s’havia fet algun pas en relació als plans d’autoprotecció que han de tenir la llar d’infants, el geriàtric i el Teatre Mundial. L’alcalde va contestar que s’han demanat tres pressupostos i estan a l’espera de rebre’ls per poder encarregar aquests plans. Aparicio també va demanar informació sobre la zona blava i l’alcalde va explicar que hi ha una pròrroga de la concessió, de moment.

Aparicio va recordar que havia demanat en plens anteriors la feina que feien els agents cívics i també que havia demanat informació sobre el pla general. L’alcalde li va lliurar un document amb la llista de feines dels agents cívics i sobre el pla general, va dir que havia pres la decisió de posposar-ho fins després del ple del pressupost del 2011 i, posteriorment, posposar-ho fins que hi hagi el ple de les ordenances fiscals i que, per tant, abans del 15 de novembre els convocarà.