24 desembre de 2011 a les 1:52

El Ple aprova que el TAG d’Urbanisme quedi adscrit a Secretaria

El Ple ha aprovat, per nou vots a favor (PSC i CiU) i sis en contra (ERC) modificar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, canviant el nom del lloc de treball TAG-Cap de Servei Director d’urbanisme que passarà a anomenar-se TAG de Secretaria i amb assignació de noves funcions. Igualment també s’ha acordat que el complement específic del lloc de treball TAG de Secretaria es reajusti pel fet que es deixen de fer funcions de major responsabilitat com a director de l’Àrea d’Urbanisme.

L’Ajuntament considera prioritari reforçar l’àrea de secretaria, especialment per atendre les funcions relatives a la Gestió dels Recursos Humans, actualització de l’inventari municipal, i l’aplicació de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans, entre d’altres que corresponen a les funcions de Tècnic d’Administració General, així com en temes d’urbanisme, per la qual cosa es considera necessari l’adscripció a l’àrea de secretaria del TAG.

En aquest sentit, l’Ajuntament de la Bisbal ha informat que el TAG ja ha desenvolupat sempre funcions de suport a l’àrea de secretaria en tots els temes  relatius a l’administració general, en tant que funcions pròpies d’un TAG (patrimoni, procediment administratiu, contractació, etc..). És per això que cal fer constar que únicament es modifica la RLLT en el sentit de que es deixaran d’executar les funcions relatives a les tasques de major responsabilitat per la direcció i coordinació de l’àrea d’urbanisme, sense que això comporti cap modificació en la resta de tasques relacionades amb les funcions d’un TAG assenyalades i les relatives a l’àrea d’urbanisme, com ara l’informe de les llicències urbanístiques, informe dels expedients de disciplina urbanística i de figures de planejament, entre d’altres.