24 desembre de 2011 a les 1:11

El Ple nomena els representants de l’Ajuntament en diversos òrgans col·legiats

El Ple de l’Ajuntament d’aquest divendres va acordar nomenar els representants de la corporació en els termes que s’indiquen:
 
Patronat d’Esports
President  :                 Alcalde o regidor en qui delegui   
Regidor delegat i       
vice-president:             Eva Bassó Puig
Vocals :                       Xavier Font i Galí
                                  Victor Muriana Pedrosa
                                  Pere Teixidor i  Hernández
                                  Andres Cano Bonillo
 
Patronat de Terracotta Museu
President :                  Alcalde o regidor en qui delegui
Regidor delegat i
vice-president:              Xavider Dilmé
Vocals :                        Albert Pacheco Planas
                                   Marta Carol Geronès
                                   Carme Vall i Clara
                                   Pere Teixidor i  Hernández
                                   Andres Cano Bonillo
 
Representant al Consell Escolar del col·legi Joan de Margarit, del col·legi Mas Clarà, de l’IES la Bisbal, del col·legi l’Empordanet i del col·legi Cor de Maria.
Representant: Núria Anglada Casamajor.
 
 
Representants al Consell Escolar Municipal
Representants:           Alcalde o regidor en qui delegui
                                   Marta Carol Geronés.
                                   Núria Anglada i Casamajor   
                                   Eva Bassó i Puig
                                   Víctor Muriana i Pedrosa
                                   Pere Teixidor  i Hernández
                                   Andres Cano Bonillo
 
 
Representant a l’Agrupació de Defensa Forestal
Representant :            Albert Pacheco Planas
 
 
Representant al Consorci de Normalització Lingüística
Representant :             Marta Carol Geronés.
 
 
Consorci Urbanístic de l´Aigüeta
Representant :            Alcalde o regidor en qui delegui
                                   Núria Anglada Casamajor
                                   Carles Sanjosé i Bosch
 
 
Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona
Representant :            Albert Pacheco Planas
 
 
Consell d´Iniciatives Econòmiques
President:                   Alcalde o regidor en qui delegui
Vice-president 1er:     Xavier Dilmé i Vert
Vice-president 2n:      persona provinent dels sectors econòmics municipals Jaume rulduà
Vocals:           
                                   Núria Anglada i Casamajor
                                   Albert Pacheco Planas
                                   Carme Vall Clarà
                                   Pere Teixidor i Hernández
                                   Andres Cano Bonillo
 
 
Consell Consultiu de Cultura
President:                   Alcalde o regidor en qui delegui
Vocals:           
                                   Núria Anglada i Casamajor
                                   Marta Carol Geronés
                                   Angel Planas i Sabater
                                   Pere Teixidor i Hernández
                                   Andres Cano Bonillo
 
Consorci de les Gavarres
Representant: Albert Pacheco Planas
 
Consorci de Comunicació Local
Representant  Albert Pacheco Planas
 
 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Representant  Jordi Gasull
 
Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Representant :            Alcalde o regidor en qui delegui       
Suplent :                     Xavier Font i Galí
 
Consell Assessor i de Seguiment de la Residència Geriàtrica Zoilo Feliu
President:                   Alcalde o regidor en qui delegui
Vocal amb vot:           Xavier Font i Galí
Vocals sense vot :     
                                   Carme Vall
                                   Pere Teixidor i Hernández
                                   Andres Cano Bonilla
 
Asociación Española de Ciudades de la Cerámica
Representant :            Xavier Dilmé i Vert
 
Comissió per a la delimitació del terme municipal
Representants            Alcalde o regidor en qui delegui
                                   Carles Sanjosé
                                   Xavier Dilmé i Vert