29 març de 2017 a les 10:29

El positiu impacte econòmic de la Fira de Circ al Carrer a la Bisbal

|||||||

Aquest 2017 arriba, ni més ni menys, que la 22a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d’Empordà. Sembla que fou ahir, però era l’any 1996 quan els Nuiks, una entitat juvenil bisbalenca sense ànim de lucre, van treure’s de la màniga el que ha acabat esdevenint un referent en el món del circ i les arts escèniques.

Tot va sorgir de recuperar la Fira de Circ al Carrer que ja havia organitzat el 1983 i el 1984 l’entitat Paufila. Avui Ia Fira de Circ al Carrer és un model per altres municipis que organitzen tot tipus de fires. Els Nuiks no eren fanàtics del circ contemporani: només volien posar la Bisbal potes enlaire. I bé que ho van aconseguir: els organitzadors hi treballen durant tot l’any, els col·laboradors s’hi llancen de caps, els bisbalencs en treuen pit i el públic d’arreu en gaudeix. Any rere any. I aquest 2017 ben segur que no serà cap excepció. Durant 3 dies, més d’una trentena de companyies i una seixantena d’espectacles ompliran els carrers i les places de la Bisbal d’Empordà.

I és que aquest esdeveniment repercuteix a molts efectes. És per això que, de la passada edició del 2016, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà en va encarregar un estudi de l’impacte econòmic que va tenir al municipi. L’empresa escollida va ser Baldrick & Munitz SL, especialitzada en la matèria i amb una metodologia d’allò més professional. L’objectiu de l’encàrrec era tenir un major grau de coneixement de l’esdeveniment, un millor seguiment dels resultats, optimitzar els recursos públics i, en definitiva, una eina per a la presa de decisions.

I un cop visualitzats tots els resultats de l’impacte econòmic, del perfil del consumidor i de la satisfacció del festival, l’estudi en conclou diverses valoracions i conclusions. La primera –i la més important- és que la Fira de Circ al Carrer és un festival amb un impacte molt positiu a la Bisbal: els indicadors demostren que els beneficis són considerables.

Així, un dels punts més destacats és l’impacte econòmic directe positiu en valors molt significatius, assolint quasi uns 650.000€. A grans trets, això vol dir que per cada euro invertit en l’organització de l’esdeveniment, a la Bisbal en retornen 23. A més a més, aquest impacte també repercuteix a generar llocs de treball: enguany, es calcula que se n’han generat una dotzena, aproximadament. 

D’altra banda, l’impacte en publicitat també és d’allò més positiu. I és que, segons l’estudi desenvolupat, al cap i a la fi, es tracte d’una imatge complementària a la de la Bisbal d’Empordà. Així doncs, tenint en compte els indicadors d’eficiència, els resultats són ben positius tenint en compte la rendibilitat que suposa l’esdeveniment en relació a la inversió municipal realitzada.

Les conclusions de l’estudi d’impacte econòmic també fan menció al perfil del públic i el seu elevat grau de satisfacció. Això acaba repercutint a d’altres indicadors com el coneixement del festival per repetició i les seves elevades taxes, generant un públic amb una mitjana de més de 9 festivals viscuts. Aquesta elevada participació del públic assistent al festival es veu reflectida al fet que hi assisteixin dos dies i que presenciïn una mitjana de 5 espectacles, siguin de pagament o no.

De fet, un de les aspectes que més es valora des de l’organització de la Fira de Circ al Carrer és el fet que els assistents repeteixin, així com l’alta valoració: 8,98 sobre 10. Aquesta satisfacció repercuteix en el fet que els assistents es converteixin en prescriptors i recomanen al seu entorn que no es perdin l’esdeveniment. I és que un 91% dels enquestats opinen que el boca-orella és un dels punts forts del festival, ja que pràcticament no es fa publicitat.

En resum, doncs, la Fira de Circ al Carrer té un impacte econòmic d’allò més positiu al municipi. Per acabar d’arrodonir-ho i assolir uns indicadors d’excel·lència, l’estudi revela que es podria augmentar l’assistència del públic foraster, tenint en compte les dates de la Fira i la situació geogràfica de la Bisbal. I és que cal tenir present que aquest segment de població realitza major despesa per càpita i això encara repercutiria més beneficiosament al municipi. D’altres aspectes que caldria treballar seria la vinculació de la Fira amb el comerç, per tal d’augmentar vendes en establiments, així com l’incorporació de patrocinadors privats.