9 març de 2016 a les 10:25

El pressupost a exposició pública per a consultes o al·legacions

Us recordem que els pressupostos municipals estan a exposició pública. El pressupost és una de les ordenances més importants que ha d’aprovar l’ajuntament anualment. Per això  està a la vostra disposició i podeu consultar-lo al web, on estan exposats els capítols en l’àmbit d’ingressos i despeses. Així també, hi trobareu una classificació de despeses per programes. 

És important saber que fins el 18 de març  s’hi podran presentar al.legacions i/o reclamacions, d’acord amb el que estableix l’article 170 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de la hisenda local.

Els trobareu a: http://www.labisbal.cat/ca/pressupost.html