19 setembre de 2022 a les 15:52

El servei de recollida dels contenidors de fracció orgànica torna a l’horari d’hivern

Durant tot l’estiu  s’han recollit els contenidors en horari diürn cada dia, excepte els diumenges, mesura que s’ha aplicat amb l’objectiu de reduir el temps d’acumulació dels residus orgànics als contenidors i l’aparició de males olors així com reforçar el servei per a l’hostaleria durant el període estival. Amb l’estiu a les acaballes i la baixada de temperatures, la freqüència de recollida dels contenidors de Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM) i restes vegetals, el contenidor marró, torna a l’horari habitual: es recull dimarts, dijous i dissabte.

Reciclar la matèria orgànica comporta un estalvi de recursos –transformant la matèria orgànica en compost per fertilitzar els sòls; redueix els residus biodegradables en els dipòsits controlats i les plantes incineradores, i disminueix l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle. A més, amb l’aprofitament del biogàs obtingut de la seva fermentació, es pot produir electricitat. A més a més, l’aportació d’un 4 per mil (0,4%) de carboni anual als sòls, per exemple mitjançant la incorporació de compost al sòl, suposa una millora significativa de la fertilitat dels sòls i contribueix a aturar la taxa d’increment anual d’emissions de CO2 a l’atmosfera, causa de l’efecte d’hivernacle i del canvi climàtic.