5 abril de 2022 a les 9:59

El Terracotta Museu comença a bastir la nova biblioteca i centre de documentació especialitzat en ceràmica

|

La setmana passada es van instal·lar al Terracotta Museu dos blocs d’armaris compactes procedents de l’antic Arxiu Comarcal del Baix Empordà, reutilitzant un mobiliari que estava en desús des del 2012, però que es troba en bon estat de conservació. És el primer pas per tal que en un futur aquest fons es pugui consultar en la nova biblioteca i centre de documentació del Terrocatta Museu, un espai d’investigació especialitzat en ceràmica integrat en les mateixes dependències de l’equipament. Alhora, també s’hi podrà consultar un important arxiu històric que actualment el l’equipament municipal bisbalenc té dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà i on es conserva documentació i llibres d’aquest sector productiu des del 1911 fins al 2003. 

Un dels dos compactes, el tram de més capacitat, servirà per guardar el fons bibliogràfic i documental del Terracotta Museu. Darrerament el fons de l’equipament s’ha ampliat considerablement gràcies a l’adquisició de la biblioteca de la ceramista Maria Bofill i de la biblioteca especialitzada del reconegut investigador i ceramòleg Emili Sempere. Sense anar més lluny, en total, s’han sumat més de tres mil volums a la seva biblioteca.

El segon tram d’armaris compactes s’ha instal·lat al magatzem de reserva i passarà a albergar una part del fons d’objectes ceràmics i eines que en formen part del fons del Terracotta. D’aquesta manera es guanya espai d’emmagatzematge de gran valor per un equipament museístic amb un fons de més de dotze mil peces.