23 novembre de 2023 a les 11:03

El Terracotta Museu enriqueix el seu fons amb una excepcional col·lecció de ceràmica aplicada a l’arquitectura del col·leccionista Jaume Vilà

El Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal ha incorporat en el seu fons unes 550 peces de ceràmica aplicada a l’arquitectura del col·leccionista Jaume Vilà. Concretament, es tracta de dues donacions fetes els anys 2022 i 2023.
Amb la donació de 2022 el museu va incorporar unes 290 peces de rajoleria artesanal i estris relacionats amb la seva manufactura. Es tracta de tot un conjunt de peces destinades a la construcció com ara totxos, maons, rajoles, cairons o teules. També hi trobem peces de mides i formes especials com ara tubs i derivacions, rajoles de vano o passamans. Entre elles cal destacar un conjunt, de gran valor històric, amb escrits o llegendes incises, des de noms, números i anotacions diverses.
D’altra banda, a la donació d’enguany s’hi troben peces de revestiment vinculades als moviments artístics del Modernisme i el Noucentisme. A dia d’avui les 260 peces d’aquesta segona donació es troben en la fase final de documentació i catalogació. Hi ha un primer bloc amb peces de la fàbrica bisbalenca La Gabarra, moltes de les quals dissenyades per l’arquitecte noucentista Rafael Masó, i fetes pels germans Joan Baptista i Alfons Coromina. L’altre gran bloc de peces són també dissenys de Rafael Masó, però en aquest cas fetes a Can Marcó de Quart.


Els treballs de catalogació i documentació d’aquesta col·lecció es poden dur a terme gràcies a l’exhaustiu treball dels professionals del Museu i a la concessió de dues línies de suport per a la documentació de la Xarxa de Museus de les Comarques de Girona. L’ingrés i estudi d’aquestes peces al fons del Museu comporta, sens dubte, un enriquiment qualitatiu molt important de la col·lecció i planteja la possibilitat d’endegar una exposició monogràfica sobre rajoleria tradicional i ceràmica de revestiment que es podria veure de cara al 2025.
El Terracotta Museu vol expressar el seu agraïment a Jaume Vilà, així com als altres col·leccionistes i particulars que donen peces per la seva conservació i posada en valor, gràcies a ells l’equipament bisbalenc pot complir amb una de les seves tasques principals, la preservació, documentació i conservació del patrimoni industrial centrat en l’àmbit de la ceràmica, tenint en compte tant els sues aspectes tècnics com els socials i culturals.

Paleta d’ofici durant més de mig segle
Paleta d’ofici durant més de 50 anys, al llarg de la seva vida el Jaume Vilà ha reunit una extraordinària col·lecció de peces ceràmiques aplicades a la construcció, des de peces de rajoleria a revestiments ceràmics de tota mena, que configuren una de les millors col·leccions privades de Catalunya. Aquesta donació va tenir un precedent el 1992, quan Vilà ja va fer una primera donació arran de l’exposició temporal ‘Ceràmica i construcció (col·lecció particular de Jaume Vilà)’. Aquesta mostra es va poder visitar del 15 de novembre de 1991 al 15 de gener de 1992 i es tracta de la tercera exposició produïda pel Terracotta Museu i la segona que es va programar a la seu actual.