29 octubre de 2021 a les 11:20

El World Crafts Council avalua la Bisbal d’Empordà per esdevenir una ‘Craft City’

||||||

L’Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de la Bisbal va presentar la sol·licitud a la World Crafts Council Europe (WCC) per esdevenir una ciutat artesana reconeguda a nivell internacional. La petició va ser examinada i la setmana passada, els dies 21 i 22 d’octubre, el municipi va rebre la visita d’una comitiva d’experts en artesania que també determinarà la decisió final del comitè de direcció del WCC. Si la sol·licitud s’aprovés, la Bisbal esdevindria la primera ciutat del país que obté el distintiu. 

La visita va començar amb una explicació per part de l’equip tècnic municipal sobre els motius pels quals la Bisbal vol esdevenir una ‘Craft City’. Es va fer una visita al Terracota Museu i una trobada amb l’Associació de Ceramistes de la Bisbal. També va incloure visites a tallers diversos, a l’Escola de Ceràmica de la Bisbal, un taller de ceràmica creativa i una passejada pel carrer de l’Aigüeta. Tots els àpats que es van fer durant ambdós dies a restaurants bisbalencs van ser servits amb vaixella de la marca “Ceràmica de la Bisbal”.

La WCC Europe promou arreu d’Europa l’artesania i les arts caracteritzades pel seu disseny. Un dels seus puntals és treballar amb la xarxa de ciutats anomenades ‘Crafts Cities’ (ciutats artesanes) per desenvolupar iniciatives, alhora que analitzen els reptes de l’artesania europea. El WCCE forma part del WCC Internacional, promovent l’artesania europea a activitats internacionals i creant una xarxa internacional de contactes en matèria d’artesania. La WCC representa l’artesania a escala internacional. És un estament que oficial, política i administrativament, fomenta l’artesania com una gran activitat professional i participa a programes de cooperació internacional rellevants per al sector artesà.