24 maig de 2017 a les 14:01

Els 7 temes que es van tractar a la 1a Assemblea Oberta Jove de la Bisbal

Què necessiten els joves de la Bisbal? El passat 21 d’abril, a les 19h, es va citar la 1a Assemblea Oberta Jove de la Bisbal. Es va debatre, es va escoltar, es va consensuar i es va decidir. I és que les propostes éren vinculants. Tal i com passarà a les properes trobades, hi pot participar tot el jovent, de 12 a 29 anys.

Ara bé, quins temes es van tractar a la 1a Assemblea Oberta Jove? A continuació els podeu llegir en 7 punts:

1. Estat actual del transport públic
En referència al transport públic, els assistents van comentar la necessitat que el servei de busos millorés els horaris, els preus i les connexions. S’exemplifica amb la dificultat actual que existeix per viatjar a pobles tan propers com, per exemple, Torroella de Montgrí.

2. Boom Cultural
Es va dir d’aprofitar la força artística del municipi, sobretot en qüestions musicals: organitzar esdeveniments que fomentin la participació musical dels joves. A banda d’organitzar el concurs musical d’Escena Bisbalenca per la festa major, es va dir de proporcionar altres espais menys formals per a grups joves que es vulguin promocionar. No hi ha un coneixement massa estès del buc d’assaig: cal millorar-ne la difusió.

3. Biblioteca
Es reclama que la biblioteca del poble tingui accés lliure a connexió wifi. Es va debatre sobre les dimensions reduïdes de la biblioteca i al voltant de la situació actual del nou edifici. També va sorgir la idea de desenvolupar un espai comú on convergeixin la biblioteca, un espai polivalent per activitats, l’Àrea de Joventut i un hotel d’entitats.

4. Institut
Els assistents demanen que des de l’Àrea de Joventut es visitin els dos instituts per tal de fer difusió de les diferents activitats d’interès juvenil que es van organitzant. Els assistents comenten que no es té una bona imatge de les Escoles Velles i creuen necessari que es treballi per canviar-la. També es proposa que s’aprofitin les hores de tutories per que els joves facin propostes entorn les polítiques de joventut o fins i tot aprofitar les xarxes socials per fer enquestes, recollir propostes, augmentant així la participació dels joves. En referència als Jocs Florals es va demanar que hi hagi més varietat en els premis i que aquests siguin més cridaners: això motivarà més alumnes a participar-hi.

5. 1a Assemblea oberta d’associacions i entitats de la Bisbal
S’entén que les entitats bisbalenques treballen molt per al poble en qüestions de realització d’activitats culturals i lúdiques i tenen un pes molt important l’organització de la Festa Major. No obstant això, es va proposar que les diferents associacions existents puguin treballar de manera conjunta per altres qüestions, com l’adequació dels espais públics a la necessitat del jovent. També es debatre la possibilitat que aquestes entitats es reuneixin per analitzar què poden aportar al poble en aquest sentit.

6. Equipament públic
Es van proposar diverses millores en l’equipament públic del poble. Es demanen taules de ping-pong, tirolines, zones de pícnic i un pipi-can més cèntric.

7. Esports
Es va comentar la necessitat d’augmentar l’oferta esportiva. Com, per exemple, la constitució d’un equip de futbol femení o equips de vòlei. També es va esmentar la possibilitat de crear associacions que fomentin la pràctica de l’esport d’una manera molt més informal. Es va veure necessari millorar l’estat de les pistes públiques i adaptar-les altres esports més enllà del futbol.

El jovent bisbalenc continua decidint: el Pla de Joventut de la Bisbal no és un document tancat, sinó que s’ha d’anar modificant i adaptant. És per això que s’organitzarà una altra assemblea general amb el jovent bisbalenc per tal de seguir escoltant les seves demandes i fer una planificació conjunta d’activitats. El Pla de Joventut vol recollir les necessitats dels joves bisbalencs i les polítiques que se seguiran per donar-los resposta. Així, el document estableix els objectius de les futures polítiques juvenils i, per tal que d’adaptar-les a la realitat, va ser necessari dur a terme una anàlisi acurada de l’estat actual dels joves en el municipi. 

L’Ajuntament de la Bisbal va presentar el Pla de Joventut per al període 2017-2019. El programa té una sèrie d’objectius i possibles línies de treball per tal de millorar les mancances o problemàtiques detectades entre la joventut del poble. El consistori va comptar amb la participació de tècnics i professionals de l’àmbit, però també l’opinió del jovent de 12 a 30 anys. Per copsar la seva perspectiva, va dur a terme tres assembles de discussió, de les quals va sortir una diagnosi prèvia sobre les mancances i preocupacions del col·lectiu. Des del passat octubre de 2016 el jovent bisbalenc disposa d’un espai jove que actualment ja compta amb una cinquantena de participants. A banda de donar resposta als joves, el consistori el va impulsar com un espai de cohesió social al municipi. L’educació, la inclusió i la inserció laboral són altres àmbits prioritaris en el pla de Joventut de La Bisbal pels propers dos anys.