11 octubre de 2016 a les 19:17

Els bisbalencs decidiran en què cal invertir

|

L’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà enceta un procés participatiu per tal que els ciutadans del municipi decideixin en què cal invertir. Serà un procediment que pretén facilitar la incidència dels ciutadans en projectes públics d’especial transcendència.

Així doncs, a través d’aquest exercici de democràcia participativa, els ciutadans tindran veu i vot per escollir on destinar –i com repartir- els 50.000€ que el consistori atorgarà al pressupost participatiu. Les propostes escollides aniran vinculades a la partida d’inversions dels pressupostos municipals del 2017.

Segons els acords establerts per l’equip de govern, les propostes presentades no podran superar l’import màxim de 50.000€, les subvencions seran regulades per ordenança i no seran objecte directe d’aquest procés participatiu. A més a més, les accions que es duguin a terme hauran d’estar vinculades a les àrees de medi ambient, via pública, serveis a les persones o a promoció de la ciutat. Òbviament, les propostes hauran de vetllar pel bé comú de la ciutadania i no podran complir interessos personals, ni generar un deute pel seu manteniment.

El tret de sortida serà el dijous 27 d’octubre, al Teatre Mundial: es farà una xerrada informativa per presentar el procés participatiu a la ciutadania, així com el seu funcionament i la cronologia de les diverses etapes. El següent pas serà convocar assemblees per barris bisbalencs -amb el seu corresponent regidor-, per tal de seguir explicant el procés i recollir les propostes que vagin sorgint. També es farà una demanda a tots els grups polítics municipals perquè aportin les propostes que considerin més oportunes, així com a la ciutadania a nivell personal (via web o a través les assemblees). Finalment, s’establirà un període de votació presencial a l’edifici del consistori municipal i una mesa de votació formada per voluntaris.

El procés participatiu ve motivat per l’equip de govern de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà amb la finalitat de definir els projectes que es podran escollir. L’objectiu final de la participació ciutadana és la implicació i la corresponsabilització de tots els agents en la construcció compartida d’allò públic.