9 maig de 2017 a les 18:29

Els bisbalencs només reciclen el 39 % dels residus que generen

A la Bisbal només es recicla un 39 % dels residus generals. Aquest fet evidencia que hi ha molta gent que no recicla els residus que produeix. La pràctica del reciclatge és el reflex del nivell cultural d’una societat i demostra el grau de responsabilitat social que tenim com a individus.

I cal explicar que reciclant es preserva l’entorn i es millora la qualitat de vida, es redueix el nivell de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera que estan incidint amb el canvi climàtic i s’eviten les substàncies contaminants i nocives que, entre d’altres, contaminen el sòl i l’aigua (a la Bisbal se’n pateixen les conseqüències). Reciclar també és un gest de solidaritat recíproca amb els conciutadans presents i futurs, es redueix el cost del tractament de residus i es podria prescindir dels abocadors desbordats i contaminats, a més de contribuir a l’estalvi de matèries primeres finites, però imprescindibles per a la vida quotidiana.

Reciclar depèn només de la voluntat de cadascú. És un hàbit saludable, com rentar-se les dents, dutxar-se o fer exercici. I tant important o més que reciclar és poder reduir els residus que es generen, ja sigui fent compostatge, comprant productes no envasats, fent servir cistells en lloc de bosses de plàstic o evitant la compra compulsiva.