11 maig de 2020 a les 14:03

Els propers rebuts municipals seguiran essent amb data de venciment voluntari

Just després de la declaració de l’estat d’alarma pel risc de propagació del coronavirus, el 17 de març, es va anunciar que l’Ajuntament aplaçava els cobraments d’impostos municipals. En aquesta línia, els documents referents a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i la Taxa de conservació del Cementiri Municipal es tornaran a enviar amb data de venciment en període voluntari el proper dimarts 30 de juny de 2020. Prèvia sol.licitud de l’interessat/da i com a màxim el 30 de desembre del 2020, s’autoritzaran ajornaments i fraccionaments de pagament sense interessos, tal com es va acordar per Decret de l’Alcaldia. Per a més informació es pot contactar al correu electrònic recaptacio@labisbal.cat, o al telèfon 617581744.

L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Enric Marquès, va signar el passat 2 d’abril un decret per tal d’adoptar mesures fiscals extraordinàries i urgents per prorrogar, ajornar i fraccionar el pagament dels tributs municipals. Això inclou autoliquidacions, liquidacions i rebuts dels padrons de contribuents del municipi que es trobin en període voluntari de pagament i de tots els deutes en període executiu, amb data de finalització de pagament posterior al 18 de març (quan va entrar en vigor el Reial Decret-llei 8/2020). Aquesta mesura urgent es va adoptar a causa del moment excepcional actual causat pel virus Covid 19, l’estat d’alarma declarat i el seu impacte immediat en comerços, restauració, autònoms, petites empreses i a tota la ciutadania de la Bisbal.

Cal recordar que decret constatava que les liquidacions notificades posteriorment s’estenen fins el 20 de maig del 2020. Amb l’aplaçament dels cobraments d’impostos municipals, el calendari fiscal de la Bisbal d’Empordà del 2020 va quedar modificat: es pot consultar el vigent a través d’aquest enllaç.