26 setembre de 2023 a les 10:19

En marxa la redacció del projecte d’obres de la bassa de laminació i millora hidràulica del Raig de la Bisbal

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha posat fil a l’agulla per a la redacció del projecte d’obres de laminació i millora hidràulica del Raig al seu pas per la ciutat. El passat 7 de setembre es va aprovar l’adjudicació per un import de 83.577,43 euros -amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua- i ja s’ha encetat la fase de redacció del projecte. «Els treballs que se’n derivin serviran per millorar el comportament hidràulic del Raig en sòl urbà a través de la implantació d’una zona de laminació en terrenys de sòl rural, pocs metres aigua amunt de l’entrada del rec a la zona urbana», ha explicat l’alcalde Òscar Aparicio. «Els estudis hidràulics van determinar que l’actual canalització no és suficient per evitar les avingudes d’aigua que fan desbordar provocant episodis d’inundacions», ha destacat l’alcalde. «Alhora permetrà desenvolupar urbanísticament la zona d’equipaments situada en els terrenys cedits per la Carme Roig al sector de la Guardiola», ha afegit.

Sense anar més lluny, aquests darrers anys hi ha hagut dos episodis de pluges greus que han provocat crescudes sobtades importants del rec -com l’octubre de 2018 (tempesta Leslie) i el gener de 2020 (temporal Glòria)- amb considerables afectacions al sòl urbà delimitat entre el camí de la Guardiola (pas del rec amb un elevat risc d’inundació) i fins el carrer del Raig, que correspon a l’inici de la canalització de la llera. Aquests dos carrers, a més de la resta de xarxa viària de l’entorn (parcel·les urbanes, aparcaments soterranis i alguns habitatges) van resultar ben afectats en ambdós episodis. Però les afectacions més greus que se’n van derivar van ser als serveis essencials d’aigua potable i sanejament: la companyia Agbar va haver de fer actuacions d’emergència per pal·liar-ho. A més, a banda dels danys ocasionats, la situació actual fa que no s’hi puguin desenvolupar nous equipaments, ni atorgar llicencies d’obres a les edificacions privades preexistents.