7 maig de 2010 a les 8:39

Endesa pagarà entre 60 i 80 euros per dia als clients residencials afectats per la nevada

Segons el barem, els clients rebran 60 euros per dia durant les 48 primeres hores de cobertura, 70 euros les següents vint-i-quatre hores; i 80 euros per a cadascuna de les vint-i-quatre hores següents fins a la recuperació efectiva del subministrament. Segons els càlculs fets per la companyia, 3 dies sense llum equivaldran a 120 euros, 5 dies a 270 euros i 10 dies representaran 670 euros.

Alternativament, els clients residencials que així ho desitgin podran acudir al sistema de peritatge i valoració per fixar la quantia final que correspongui als qui reclamin per aquesta via, encara que en aquest cas queden excloses de pagament les primeres 48 hores.

Endesa ha posat a disposició dels clients un dispositiu especial per formular les seves reclamacions.

– Si desitgen fer-ho de forma presencial, es poden dirigir als diferents Punts de Servei que Endesa Distribució Elèctrica té al territori (es poden consultar a www.endesadistribucion.es ), o a través de l’Oficina d’Atenció al Client, situada a la seu de la Companyia a les comarques gironines, al terme municipal de Salt. ( C/ Montnegre, 84 – 17190 Salt (Girona) )

– També poden trucar al telèfon d’atenció 900 847 384, utilitzar el web www.endesadistribucion.es o dirigir-se a l’Empresa a través del correu postal.

Segons l’Agència Catalana de Consum, tots aquells clients que hagin presentat ja una reclamació a Endesa no cal que la tornin a presentar ja que l’empresa es posarà en contacte amb ells de forma telefònica.