28 abril de 2009 a les 18:32

Es constitueix la Junta Local de Seguretat de la Bisbal

L'alcalde

L’objectiu d’aquesta Junta és establir les polítiques de seguretat local i també fixar criteris de coordinació, col·laboració i cooperació de les diverses forces i cossos de seguretat que actuïn al municipi, com també ser l’òrgan de participació dels diversos sectors socials que es poden veure afectats pel camp de la seguretat, amb la finalitat d’assolir un sistema de seguretat global, eficaç i de qualitat per al ciutadà.

Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana de la Bisbal, Xavier Dilmé, “l’acte d’avui es tracta d’un acte formal però també és l’expressió de la voluntat de l’Ajuntament de fer les coses d’una manera diferent, amb més rigor. Les coses s’han de formalitzar, s’han de protocolitzar i cal tenir uns òrgans de treballs constituïts com és aquest cas”. Explica Dilmé que “la coordinació entre els cossos policials a la ciutat hi és i s’ha potenciat molt els darrers temps, amb una policia local amb més mitjans i amb voluntat d’exercir un paper de proximitat i de ser un cos integral que pugui atendre les necessitats reals del ciutadans”.

En la Junta Local de Seguretat es debatrà l’estat de la seguretat ciutadana del municipi i s’orienten les accions i les polítiques de seguretat municipal. És el marc en què es determinaran les prioritats, les accions especials i les campanyes de prevenció i on, a partir del diagnòstic de l’estat de la seguretat pública en el municipi, s’orientaran les activitats i l’acció policial i la seva coordinació amb tots els serveis públics que operen en el municipi.

La Mesa de Coordinació Operativa es l’òrgan permanent i estable de coordinació i cooperació policial directa quant a les actuacions concretes i específiques d’activitats en matèria de seguretat pública orientades a l’assoliment d’objectius fixats per la Junta Local de Seguretat. En aquesta Mesa només participen comandaments membres dels diferents cossos de seguretat presents al municipi, els quals poden ésser assistits per funcionaris  i  facultatius.